Polka u lekarzy – wyniki badań

Czas na Polki to największy w naszym kraju projekt badawczy poświęcony WYŁĄCZNIE KOBIETOM. Składa się z realizowanych co kilka miesięcy fal, z których każda poświęcona jest jednemu obszarowi świata kobiecego.

Badanie „Czas na Polki” zrealizowane zostało na zlecenie Grupy LuxMed przez 4P research mix na reprezentatywnej próbie 600 kobiet, wyłącznie przez ankieterki, metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI).

Z jakich usług opieki zdrowotnej korzystały Polka w ciągu ostatniego roku? (wykres 1)

U lekarza rodzinnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wizytę złożyło 85% Pań.
Najczęściej chodziły do niego najstarsze badane (94 %), rzadziej Panie w wieku 18-49 lat (ok. 80%)