Poznaj miasta z najlepszymi warunkami mieszkaniowymi

Tegoroczny ranking ukazuje, które miasta stają się wzorami do naśladowania dla innych samorządów.

Najlepsze miasta do życia
Poznaj miasta z najlepszymi warunkami mieszkaniowymi

W najnowszej edycji Indeksu Zdrowych Miast, przygotowanej przez Grupę LUX MED we współpracy z Fundacją GAP oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie, jedna z analizowanych kategorii – mieszkalnictwo – wskazuje na najzdrowsze polskie miasta pod względem dostępności i stanu mieszkań. Te aspekty są nierozerwalnie związane z jakością życia i zdrowiem mieszkańców. Liderami zestawienia są Sopot, Gliwice i Wrocław.

Znaczenie odpowiednich warunków mieszkaniowych

Dostęp do odpowiednich warunków mieszkaniowych jest kluczowym elementem dobrostanu ludności, wpływającym na poczucie bezpieczeństwa, stabilność życia, zdrowie psychiczne oraz decyzje dotyczące zakładania rodziny. Niewystarczające zaspokojenie tych potrzeb może prowadzić do poważnych konsekwencji społecznych, takich jak „gniazdownictwo”, przeludnienie, a w skrajnych przypadkach nawet bezdomność.

Najlepsze miasta pod względem warunków mieszkaniowych

Tegoroczny ranking ukazuje, które miasta stają się wzorami do naśladowania dla innych samorządów. Sopot, lider zestawienia, oferuje 605,2 sztuk zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców, co stanowi najwyższy wynik w rankingu. Znaczące awansy odnotowały Katowice, Siemianowice Śląskie oraz Poznań.

Ranking miast:

 1. Sopot
 2. Gliwice
 3. Wrocław
 4. Chorzów
 5. Poznań
 6. Katowice
 7. Siemianowice Śląskie
 8. Konin
 9. Zabrze
 10. Świnoujście

Dynamiczne zmiany na rynku mieszkaniowym

Ostatni boom na rynku mieszkaniowym przyczynił się do przetasowań w rankingu. Miasta, w których deweloperzy wybudowali najwięcej nowych mieszkań, awansowały w rankingu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku pozycji takich miast jak Warszawa, która spadła o 11 miejsc na 16. pozycję. Poznań wskoczył do pierwszej piątki, a Sopot wyprzedził Wrocław i Gliwice, stając się liderem zestawienia.

Droga do dobrego mieszkalnictwa

Aby zasób mieszkaniowy w pełni zaspokajał potrzeby ludności, musi charakteryzować się odpowiednim stanem fizycznym, dostępem do wody bieżącej, systemem odprowadzania nieczystości oraz brakiem zagrzybienia. Wysokie koszty użytkowania nieruchomości mogą stanowić barierę dla wielu rodzin. Dlatego kluczowym aspektem polityki miejskiej jest dotowanie mieszkalnictwa dla osób o najniższych dochodach.

Mierniki jakości mieszkalnictwa

Ocena kategorii „Mieszkalnictwo” w Indeksie obejmuje:

 • Zasoby mieszkaniowe: Zasoby mieszkaniowe w TBS, lokale komunalne w zasobach gminy.
 • Wydatki: Bieżące i majątkowe wydatki na gospodarkę mieszkaniową.
 • Pustostany i remonty: Liczba pustostanów w zasobie lokalowym, remonty mieszkań w zasobie komunalnym.
 • Wsparcie socjalne: Liczba osób otrzymujących dodatki mieszkaniowe, liczba osób oczekujących na umowę najmu socjalnego.
 • Infrastruktura: Budynki mieszkalne niepodłączone do kanalizacji, lokale bez dostępu do łazienki.

Wśród miast przeznaczających największy procent wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową są Gliwice (17%), Bytom (13%), Wałbrzych (12%), Konin (11%), Sopot (10%) oraz Ruda Śląska (10%).

Podsumowanie

Ranking Indeksu Zdrowych Miast 2023 nie tylko pokazuje, które miasta w Polsce oferują najlepsze warunki mieszkaniowe, ale także wskazuje na dynamiczne zmiany i wyzwania związane z polityką mieszkaniową. Poprawa warunków życia mieszkańców wymaga ciągłego monitorowania, inwestycji i wsparcia ze strony władz lokalnych.