Praca w Holandii tylko z dobrą agencją! Jak ją znaleźć?

„Jesteśmy międzynarodową agencją pracy w Holandii z kilkunastoletnim doświadczeniem, której zaufały tysiące osób” – tak przeważnie zaczynają się ogłoszenia o pracę w Holandii. Jak jednak sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest?

Praca w Holandii tylko z dobrą agencją! Jak ją znaleźć?

Agencje zatrudnienia to niepubliczne jednostki organizacyjne, które zatrudniają pracowników na rzecz pracodawców nie tylko w kraju, ale i za granicą.

W przypadku agencji pracy w  Holandii mówimy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, którzy wysyłani są za granicę do siedziby pracodawcy w celu wykonaniu określonych czynności. Korzyści z podpisania umowy z agencją jest wiele – zabezpiecza ona interesy pracownika, gwarantuje mu wynagrodzenie, zakwaterowanie, a także daje samą pewność zatrudnienia. Jednak nie każda agencja podpisująca się jako holenderska agencja pracy nią jest, zanim więc podejmie się decyzję o wyjeździe, należy sprawdzić, czy dana instytucja działa zgodnie z prawem.

250 tysięcy Polaków pracuje w Holandii

Według oficjalnych danych w Holandii przebywa aktualnie ok. 150 tysięcy Polaków, nieoficjalnie mówi się nawet o 250 tysiącach obywateli polskich. Prawie 14% Polaków aktywnych na rynku pracy rozważa emigrację zarobkową. Wciąż na pierwszych miejscach krajów docelowych są Wielka Brytania, Niemcy i Holandia, która w rankingu Work Service skoczyła aż o 11 punktów procentowych.
Urszula Kozłowska, doradca ds. polityki migracyjnej i spraw społecznych w Ambasadzie Królestwa Niderlandów, wskazuje, że na ten fakt wpłynęła otwartość Holandii (rynek otworzył się dla Polaków w 2007 roku – przyp. red.), a także fakt, że holenderscy pracodawcy zatrudniają do prostych prac fizycznych osoby bez znajomości języka i kwalifikacji, a kraj ten jest relatywnie blisko, zatem zawsze można wrócić do domu na długi weekend. Daje to szansę polskim pracownikom, a także wkraczają tu agencje pracy w Holandii, które oferują zbiorowe zatrudnienia.

Na jaką pracę można liczyć od agencji w Holandii?

Pracę w Holandii znajdzie na pewno każdy, kto posługuje się płynnie językiem obcym, w tym angielskim. Osoby bez wykształcenia i bez znajomości języka również mogą liczyć na zatrudnienie. W ofertach, jakie proponują agencje pracy w Holandii, przewijają się przeważnie prace sezonowe w ogrodnictwie i rolnictwie. Holandia wyspecjalizowana jest w tych działkach szczególnie, ponieważ holenderskie szklarnie pracują przez cały rok, dając zatrudnienie ludziom z całego świata. Ponadto panie najczęściej zatrudniane są w roli
sprzątaczek, opiekunek do dzieci i osób starszych, a panowie jako fachowcy. Rynek otwarty jest w szczególności dla cieśli, hydraulików i operatorów wózków widłowych. Poszukiwani są również pracownicy wyższego szczebla. Oferty pracy w Holandii można znaleźć między innymi na stronie http://jobxion.pl/.

Jak sprawdzić agencję pracy w Holandii?

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że agencja oferująca pracę w Holandii wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencja wówczas powinna posiadać certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Można to łatwo sprawdzić na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – www.kraz.praca.gov.pl. W przypadku Holandii agencja pracy może być zrzeszona w NBBU i OKAP, które są organizacjami kontrolującymi i sprawdzają, czy agencje zatrudniają pracowników zgodne z prawem. Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatu NEN 4400-1 oraz SNF, które potwierdzają
legalność działania i odpowiednie traktowanie pracowników.
Drugim krokiem jest upewnienie się, że agencja faktycznie współpracuje z holenderskimi firmami. Pośrednik musi posiadać umowę zawartą z taką firmą, co można również łatwo zweryfikować, prosząc o numery telefonów do takiego pracodawcy lub do osób, które już podjęły pracę za pośrednictwem danej agencji i mogą potwierdzić fakt zatrudnienia. Źródłem wiedzy mogą być również fora internetowe, ale najlepiej poprosić o dane bezpośrednio w agencji.
Warto zapamiętać, że agencje pracy w Holandii nie pobierają żadnych opłat za znalezienie pracy. Jedyne, o co mogą prosić, to zwrot poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy, jak koszt dojazdu, powrotu, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów, ale uwaga – wszystko to musi być zaznaczone w umowie. Dobrze jest się upewnić, czy w innych agencjach cenniki są podobne. Ponadto agencja nie może prosić o wpłacenie kaucji czy przedpłat na przykład z tytułu najmu lokalu, dlatego do tego typu wymogu należy podchodzić z dużą ostrożnością. To samo dotyczy nakładania kar za zerwanie umowy i wcześniejszy powrót do domu, co jest niezgodne z prawem.

Warto wiedzieć!

Ambasada w Holandii prowadzi kampanie edukacyjne, które mają uświadomić Polakom ich prawa, a także przekazać niezbędne informacje, dzięki którym ich praca w Holandii będzie bezpieczna. W poradniku „Praca w Holandii? Nie daj się oszukać!” jednym z punktów jest wybór sprawdzonej agencji pracy w Holandii. Przed podjęciem pracy koniecznie każdy pracownik powinien zapoznać się z holenderskim CAO, czyli zbiorem praw i obowiązków ustalony przez Holenderskie Związki Zawodowe, które określają wszystkie kwestie związane z pracą w Holandii.