Budżet partycypacyjny – Twój budżet. Głosowanie rozpoczęte!

Budżet partycypacyjny – co to jest i czym to się je? W skrócie można powiedzieć, że jest to budżet obywatelski. Jednak jak to dokładnie wygląda, od kiedy funkcjonuje i jak się go wykorzystuje?

Budżet partycypacyjny – Twój budżet. Głosowanie rozpoczęte!
Budżet partycypacyjny – Twój budżet. Głosowanie rozpoczęte!

Najprościej rzecz ujmując, jest to pewna część budżetu przeznaczona dla obywateli. Dzięki temu mieszkańcy miasta mają możliwość decydowania o części dochodów gminy.

Jest to także szansa na zrealizowanie inwestycji, które są potrzebne, a nie miały szansy na wejście w życie wcześniej. Ten typ demokracji uczestniczącej jest chętnie wykorzystywany przez władze miast. Dzięki temu obywatele mają poczucie poprawy jakości życia oraz wpływ na sprawy miasta. Natomiast korzyścią dla drugiej strony jest większe zaufanie mieszkańców i wrażenie kontroli nad sprawującymi władzę – przejrzystość działań.

Początki budżetu

Po raz pierwszy budżet partycypacyjny został użyty w 2011 roku w Sopocie. Obecnie funkcjonuje już w wielu miastach. W Warszawie oprócz budżetu partycypacyjnego, działającego na poziomie centralnym, istnieją także takie, działające na poziomie każdej dzielnicy w stolicy. Dzięki temu nie zostaje pominięta żadna część miasta.

Jaka kwota jest przeznaczona na budżet partycypacyjny?

Za przykład posłuży Warszawa. W stolicy właśnie głosowanie nad projektami do IV edycji budżetu obywatelskiego. W III edycji suma do rozdysponowania przez obywateli wynosiła ponad 51 milionów złotych. Z czego, przykładowo na dzielnice Wola, przypadło ponad 755 tysięcy złotych (zrealizowano 7 projektów). Na rok 2018 kwota budżetu wynosi 61 milionów.

Co zostało/zostanie zrealizowane w ramach budżetu w 2017 roku?

W stolicy, w bieżącym roku, w ramach budżetu obywatelskiego między innymi zostały powiększone zbiory bibliotek. Wprowadzono również wiele udogodnień dla rowerzystów (np. połączenie tras rowerowych), zainstalowano bezprzewodowy internet w parkach, odtworzono gazowe oświetlenie na ul. Starej (Stare Miasto) oraz wiele innych.

Jak wygląda zgłaszanie oraz wybieranie projektów? (na podstawie miasta Warszawy)

Formularz można złożyć przez internet oraz w wersji papierowej w urzędzie miasta. Pomysł na inwestycje musi być opisany oraz wyceniony. Do projektu powinny być dołączone podpisy osób (w liczbie 30), zamieszkałych w Warszawie. By złożyć formularz nie trzeba być zameldowanym w mieście, wystarczy być jego mieszkańcem. Nie musi to być osoba pełnoletnia. Od mieszkańca, który nie skończył 18 lat, wymagana jest zgoda opiekuna. Można zgłosić dowolną ilość pomysłów.

Jaką drogę przechodzi zgłoszony przez petenta projekt?

Najpierw wszystkie propozycje zostają wyselekcjonowane. Następnie obywatele mogą dyskutować na temat projektów oraz oddawać głosy na dowolną ich ilość (łączny koszt nie może przekroczyć kwoty budżetu obywatelskiego danej dzielnicy). W życie wprowadzane zostają zgłoszenia z największym poparciem. Głosujmy zatem i wspierajmy inicjatywy społeczne.

Jednym z projektów zgłoszonych w budżecie partycypacyjnym są – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży – I ty zostań młodym dziennikarzem! przygotowane przez naszą naczelną Monikę Rebelak
Mają za zadanie przekazać wiedzę w pigułce na temat pisania i publikowania tekstów dziennikarskich w internecie i prasie. Zaplanowany program przygotowany przez dziennikarza z wieloletnim doświadczeniem jest skierowany do młodzieży mającej zapał i chęć pisania, nie posiadającej wiedzy i praktyki w tworzeniu gazety, bloga czy strony www.

Zatem głosujcie i wesprzyjcie nasz projekt!

Wybierzcie Białołęka

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/voter wpiszcie meila i po autoryzacji wybierzcie obszar 1 i zagłosujcie na projekt nr 48 – ostatni.

Drugi projekt https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/voter  to obszar 2 i projekt nr 6 na liście.

Ważne, aby wpisać dane zamieszkania!

Dziękujemy