Przekaż 1% podatku dla ginącej fauny Bałtyku

Czy wiesz, że bałtyckie ssaki zagrożone są wyginięciem? Morświny i foki szare to cenne gatunki, których już niebawem może zabraknąć. Niech los tych zwierząt nie będzie ci obojętny. Wystarczy, że przekażesz 1% podatku. Dla ciebie to niewiele, dla bałtyckich ssaków szansa na życie. Lepsze życie.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość wsparcia fundacji kwotą stanowiącą część daniny na rzecz urzędu skarbowego. Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje podatnika, a może przyczynić się do ratowania ginącej fauny bałtyckiej.

Wspomóż organizacje działające na rzecz przyrody

Jeśli chcesz przyczynić się do uratowania fok i morświnów, wystarczy wesprzeć organizacje pożytku publicznego zajmujące się ochroną przyrody. Pamiętaj, że zwierzęta nie mogą same upomnieć się o swój los. Dlatego działające na ich rzecz fundacje są głosem o ratunek.

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego może przekazać każda osoba, która w zeznaniu rocznym wykazała należny podatek. Jest to każdy podatnik opodatkowany:

na zasadach ogólnych (tzn. rozlicza się według skali podatkowej),
podatkiem liniowym w wysokości 19%,
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto możliwość przekazania 1% mają podatnicy, którzy rozliczają przychody ryczałtowe obejmujące np. zbycie nieruchomości, prawa majątkowe czy kapitały pieniężne.

Warto mieć świadomość, że 1% można podarować fundacji bez względu na to, czy składane jest rozliczenie PIT online czy może wypełniane przez program PIT i drukowane.

Jak przekazać 1% podatku?

Żeby przekazać 1% podatku, wystarczy tylko złożyć rozliczenie PIT online albo w standardowy sposób – drukując formularz i wysyłając listem poleconym. Ważne jest jednak, by w deklaracji zaznaczyć chęć przekazania konkretnej kwoty na rzecz wybranej fundacji.

Jeśli deklarację wypełniasz przez program PIT lub za pośrednictwem internetu, pamiętaj o wypełnieniu pozycji dotyczącej przekazania 1% podatku. Należy w odpowiednią rubrykę wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz podać wartość kwoty. Urząd skarbowy na twój wniosek przekaże 1% należnego podatku na konto wskazanej fundacji.

Pobierz program PIT bezpłatnie

Chcąc złożyć roczne rozliczenie podatkowe, można bezpłatnie pobrać program PIT ze strony internetowej dowolnej fundacji, np. WWF. Jest to fundacja, której misją jest ochrona środowiska naturalnego przed szybko postępującą degradacją. Dzięki ludziom, którym los bałtyckiej fauny nie jest obojętny, chroni wymierające gatunki zwierząt. Z pomocą programu wypełnianie deklaracji stanie się szybsze i prostsze – wszystkie dane rachunkowe wyliczane są automatycznie.