Regulamin konkursu: Napisz nam swoje postanowienia noworoczne i wygraj zestaw kosmetyków!

Regulamin konkursu: Napisz nam swoje postanowienia noworoczne i wygraj zestaw kosmetyków!

Konkurs postanowienia noworoczne
Regulamin konkursu: Napisz nam swoje postanowienia noworoczne i wygraj zestaw kosmetyków!

1. Konkurs rozpoczyna się 30 grudnia 2015 i będzie trwał do 5 stycznia 2016r. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 stycznia 2016.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna poza pracownikami i współpracownikami portalu.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych pozostawionych w komentarzu oraz na przetwarzanie danych w celach działań marketingowych.

4. Wśród osób, którzy prześlą najciekawsze komentarze zostaną wyłonieni zwycięzcy.

 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

6. Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 osoby, która spełniła kryteria konkursu.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie wadliwych nagród lub opóźnienie z winy poczty lub innego kuriera. W przypadku nagród – biletów do teatru nie odpowiadamy za zmiany repertuaru lub odwołania spektaklu.

8. Nagroda nie podlega również wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę. Wszelkie reklamację należy zgłaszać na adres [email protected] z podaniem powodu oraz dokładnych danych osobowych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

9. Lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie konkursu. UWAGA ! Osoba, która otrzyma informację o nagrodzie musi napisać emaila na [email protected] do organizatora do 7 dni.

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 21 dni od zakończenia konkursu.

Zasady są proste!
– Napisać jak macie zamiar spędzić noc sylwestrową?

START!
Na Wasze posty czekamy do: 5 stycznia, zaś ogłoszenie wyników nastąpi 7 stycznia 2016

Nagrody:
Zestaw kosmetyków marki Venus.