Zbuduj ścianę odporności

zbuduj sniane odpornosci

Początek roku szkolnego, zbliżająca się jesień i zima to często czas obniżonej odporności u dzieci. Obniżona odporność może być powodem np. częstszego zapadania dziecka na infekcje, a w efekcie opuszczania zajęć szkolnych. W związku z tym ważne jest, aby przygotować dzieci na ten czas, sprawić, by ryzyko zachorowania było jak najmniejsze. Bardzo duże znaczenie przy budowaniu „ściany odporności” w organizmie dziecka w tym trudnym okresie ma prawidłowe i regularne odżywianie.

Probiotyki

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które – spożywane w odpowiedniej ilości – mają korzystny wpływ na zdrowie organizmu. Produkt probiotyczny musi zawierać zidentyfikowany gatunek i szczep mikroorganizmu, musi być ponadto bezpieczny w stosowaniu, a w czasie konsumpcji określona liczba zawartych w nim bakterii musi pozostać żywa. Poza spełnieniem wymienionych kryteriów ważne jest, aby szczep probiotyczny przetrwał w przewodzie pokarmowym i korzystnie oddziaływał na zdrowie organizmu. Dla utrzymania odpowiedniego efektu, tak ważna jest regularność w spożywaniu produktów probiotycznych.

ACTIMEL- trzy linie obrony

Actimel jest oryginalnym fermentowanym produktem mlecznym, zawierającym tradycyjne kultury jogurtowe oraz unikatowy szczep probiotyczny Lactobacillus casei DEFENSIS. Każda butelka ACTIMELAâ zawiera 10 miliardów żywych komórek bakterii. Przeprowadzone w szerokim zakresie badania z zastosowaniem produktu ACTIMEL i szczepów Lactobacillus casei DEFENSIS wykazały poprawę parametrów naturalnych mechanizmów obronnych na trzech poziomach:

– flory jelitowej

– nabłonka jelita

– jelitowego systemu odpornościowego

Przeprowadzone liczne badania kliniczne i eksperymentalne wykazały wpływ ACTIMELAâ na modulację funkcji odpornościowych organizmu. Zwiększanie działania przeciw-bakteryjnego i przeciw-wirusowego układu immunologicznego wykazano również poprzez m. in. zmniejszanie częstości występowania biegunek u dzieci oraz skrócenie czasu ich trwania. Przeprowadzono też badania dotyczące korzystnego wpływu ACTIMELAâ na długość infekcji zimowych: żołądkowo-jelitowych i układu oddechowego. Wykazano korzystne zmiany skrócenia infekcji i obniżenia maksymalnej temperatury ciała – w stosunku do grupy kontrolnej osób, będących na normalnej diecie.
Obecnie dostępne dane wyraźnie wskazują, że ACTIMEL działa poprzez wzmocnienie naturalnych mechanizmów odpornościowych organizmu.

Prozdrowotne działanie bakterii probiotycznego szczepu L.casei DEFENSIS zawartych w ACTIMELU potwierdził także Instytut Żywności i Żywienia przyznając mu swoją rekomendację. Profilaktycznie stosuje się 1 butelkę dziennie (minimum skuteczne). Ważne jest również, że ACTIMEL należy przechowywać w lodówce w temperaturze 4-6 stopni Celsju