Żyj wystarczająco dobrze. Agnieszka Jucewicz i Grzegorz Sroczyński

Aby nam się wszystkim wiodło, szczęście dopisywało, a serce się radowało.

Bądźcie szczęśliwi i radości
Uśmiechnięci i zdrowi
Święta spędźcie w przyjaźni ze sobą i z najbliższymi,
a NOwy ROk 2015, niech obfituje w pomyślność i dobre relacje
Bądźcie z nami przez kolejny rok.