Co to jest CFD?

Handel CFD jest nie tylko wygodny, ale również aktywnie wykorzystywany przez wszystkich uczestników rynku giełdowego, umożliwiając wielokrotne kupno i sprzedaż papierów wartościowych i usług przy minimalnych inwestycjach.

co to jest cfd
Co to jest CFF?

Za twórców CFD uważa się Johna Wooda i Briana Keelana. Głównym celem, jaki przyświecał twórcom takich kontraktów, było ubezpieczenie ryzyka przy niskim obrocie instytucjonalnym na giełdzie londyńskiej. Nowe kontrakty wykazywały wystarczająco wysoką efektywność z tego powodu, że marża handlowa była stosunkowo wysoka, a papiery wartościowe pozostawały w posiadaniu właściciela.

Co to jest CFD — Contract for Difference?

Contract for Difference to najbardziej dochodowy instrument na giełdach, pozwalający na szybki zysk przy minimalnym nakładzie wolnych środków i nieobciążający uczestników żadnymi prawami majątkowymi. Przeważająca większość transakcji giełdowych przeprowadzana jest według schematu CFD.

Biorąc pod uwagę, że na kontraktach CFD zarabia się miliardy pieniędzy i są one przyczyną kryzysów gospodarczych, umiejętność radzenia sobie z nimi jest podstawową cechą każdego tradera — zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są kontrakty CFD, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową.

Zasady i warunki kontraktów CFD

W regularnej działalności handlowej pomiędzy sprzedającym a kupującym towary zawierana jest umowa, na mocy której zakup lub sprzedaż towarów, lub prawa majątkowe do nich zostaną przeniesione na drugą stronę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku handlu bezpośrednimi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, metale szlachetne i inne papiery wartościowe.

W przypadku instrumentów pochodnych, derywatów, warunki stają się przedmiotem negocjacji.

Zalety:

  • Dostępność dźwigni finansowej. Trader otrzymuje możliwość pracy z funduszami, które są kilkakrotnie wyższe niż jego własny zasięg. Aby rozpocząć handel, należy wpłacić depozyt w wysokości wymaganej przez brokera. Pozostałe środki przekazywane są w formie kredytu;
  • Duża ilość aktywów. Handel CFD pozwala na pracę z szeroką gamą instrumentów finansowych — od par walutowych po akcje. Trader może zdywersyfikować swój portfel kosztem zdywersyfikowanych aktywów;
  • Możliwości zabezpieczenia ryzyka. CFD jest często używany jako instrument zabezpieczenia ryzyka wraz z opcjami i kontraktami terminowymi;

Pomiędzy stronami zawierany jest kontrakt, którego jednym z warunków jest wzrost lub spadek cen określonych papierów wartościowych, lub innych aktywów. W takiej sytuacji różnica pomiędzy ceną początkową papierów wartościowych a ich przyszłą wyceną jest przekazywana kupującemu lub sprzedającemu, w zależności od realizacji warunków ich kontraktu. Jednocześnie same akcje nie zmieniają właściciela.

 

Artykuł partnera