Co decyduje o udanym związku?

Jakie cechy sprzyjają udanemu związkowi? Co oznacza pojęcie niezgodności charakterów?

Czy przeciwieństwa się przyciągają?

Żeby odpowiedzieć na pytanie o niezgodność charakterów, należy najpierw określić czym są: charakter, temperament i osobowość.
Charakter to aspekt składający się na osobowość, który obejmuje temperament oraz wyuczone nawyki. Jest tą częścią człowieka, która została ukształtowana przez jego środowisko i otoczenie. Można go zmienić, przynajmniej w pewnej części, pracując nad konkretnymi zachowaniami.
Temperament jest przyrodzoną częścią naszej osobowości. Ideę stojącą za temperamentem jako pierwszy wyjaśnił grecki lekarz Hipokrates w oparciu o tzw. teorię humoralną. „Humorami” określał cztery płyny (krew, flegmę, żółć i czarną żółć) znajdujące się jego zdaniem w ciele każdego człowieka. Hipokrates twierdził, że w zależności od ich proporcji ludzie charakteryzują się różnym usposobieniem. Wyróżnił cztery typy osobowości: sangwinik (to typ optymistyczny, energiczny), flegmatyk (powolny, spokojny), choleryk (emocjonalny), melancholik (refleksyjny, poważny).
Osobowość jest ogólnie rzecz biorąc wynikiem zsumowania charakteru, temperamentu oraz zachowania w konkretnych sytuacjach. Według wyników wielu badań, osobowość jest stabilna w czasie i w różnych sytuacjach.

Jak twierdzą psycholodzy i  prawnicy reprezentujący strony na rozprawach rozwodowych, w „różnicę charakterów” można, jak w worek, wrzucić mnóstwo rzeczy: stosunek do wychowywania dzieci, stosunek do życia i spraw materialnych, różnice polityczne, światopoglądowe, a nawet różnicę wieku.
Najczęściej chodzi o to, że ludzie nie potrafią się ze sobą porozumieć. Nierzadko po nawet kilkudziesięciu latach wspólnego pożycia wychodzi na jaw, że para kompletnie się nie zna – mówi Katarzyna Bieber z portalu MyDwoje.pl – Codziennie rozmawiają tylko o tym, co trzeba zrobić, ale nie o swoich przeżyciach, oczekiwaniach, nadziejach, czy smutkach. Wychodzi też na jaw, że być może już na samym początku znajomości nie zwrócili uwagi na to, na ile i w jakich obszarach są do siebie dopasowani – podkreśla.

Przeciwieństwa, czy podobieństwa?

Czy przeciwieństwa się przyciągają?

Nie wszystkie cechy charakteru mają duże znaczenie dla relacji partnerskiej. Istnieją jednak takie obszary osobowości, które w każdym szczęśliwym związku muszą stanowić
wspólny fundament. Kluczowym składnikiem związku jest temperament, a z nim wszelkie objawy ekspresyjności, takie jak towarzyskość, żywiołowość czy spontaniczność. Bardzo ważna jest także wrażliwość. Znaczne różnice temperamentu partnerów mogą niestety prowadzić do rozpadu związku. Z wielu pozostałych składowych charakteru najistotniejsze obszary opierają się na skalach, takich jak: „ugodowość – dominacja”, „ufność – podejrzliwość”, „nieuporządkowanie – pedantyczność”, „liberalizm – konserwatyzm”.

Bardzo często uległość w związku jest cechą postrzeganą nieprzychylnie. Kojarzy się z naiwnością, słabością, brakiem asertywności, czy też z brakiem własnego zdania. Ale z drugiej strony, to właśnie gotowość do ustępstw i odrobina uległości jest czasami konieczna do podjęcia decyzji, która pozwoli parze dalej razem funkcjonować, bez poczucia rezygnowania z samych siebie. Najlepszy przypadek to taki, w którym obie strony nie boją się bycia uległym, czy też – co może być trafniejszym określeniem – są zdolne do ustępstw w celu wypracowania wspólnego kompromisu.
Tu również ważna jest kwestia dominacji. Są osoby z natury przywódcze i decyzyjne oraz takie, które nie lubią zasad i same jak ognia unikają podejmowania decyzji. Jeżeli jesteś naturalnym liderem, partner powinien chętnie przyjmować twój punkt widzenia. Jeśli sam unikasz decydowania, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, powinieneś wybrać partnera zdecydowanego. A jeżeli jesteś umiarkowanym przywódcą, najlepiej, by twój partner był do ciebie podobny.

Analiza partnera

Skąd możemy wiedzieć, czy dana osoba będzie do nas pasowała? To z pewnością bardzo trudne do stwierdzenia, szczególnie jeśli nie znamy jeszcze dobrze swojej drugiej połowy. Warto jednak, by potencjalny kandydat był podobny do nas pod kątem kluczowych wartości i temperamentu. Oczywiście nie oznacza to, że trzeba być kopią drugiej osoby. Aby utrzymać wzajemne zainteresowanie, pewne cechy powinny partnerów różnić. Analizując osobowość partnera nie oceniaj go zbyt surowo. Każdy ma prawo do chwil słabości – trzeba być uważnym, aby nie osądzać drugiej osoby zbyt pochopnie. Postaraj się zwracać mniejszą uwagę na te cechy, które nie są dla Ciebie najważniejsze (np. wygląd czy zainteresowania). Do wielu kompromisów dochodzimy żyjąc wspólnie i często w mniej istotnych kwestiach jesteśmy gotowi bez problemu ustąpić lub znaleźć satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie. To oznaka dojrzałości. Daj szansę nowo poznanej osobie, szczególnie gdy widzisz szansę na dopasowanie. Czas pozwala na lepsze poznanie i właściwą ocenę. I nic go nie zastąpi. Stałe przeskakiwanie z przysłowiowego „kwiatka na kwiatek” zmniejsza szansę na poznanie ciekawej osoby, tak samo zresztą jak zrażanie się po drobnym „zgrzycie”.

Powiedz: „sprawdzam!”

W znalezieniu osoby, która będzie do Ciebie odpowiednio dopasowana pomóc może wypełnienie testu partnerskiego – np. taki test oferuje swoim użytkownikom portal MyDwoje.
Dostępny w naszym serwisie test nie jest psychozabawą ani horoskopem. To profesjonalny test doboru partnerskiego, przygotowany przez Andrzej Rutowskiego, psychologa, wieloletniego terapeutę par małżeńskich – mówi Katarzyna Bieber. – Osoba wykonująca test dowie się jaką jest osobą i jak funkcjonuje w relacjach partnerskich. Profil ten pokazuje na 10 skalach osobowości, z jakim partnerem dana osoba ma największą szansę stworzyć trwały związek – wyjaśnia.

Jeżeli ktoś nam się bardzo podoba, ale wiemy, że nie we wszystkich obszarach jesteśmy dopasowani, trzeba o tym koniecznie rozmawiać i skonfrontować partnera z tą różnicą. Jeszcze zanim zaangażujemy się głęboko w emocjonalną relację, powinniśmy wspólnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy różnice te będziemy chcieli i umieli razem pokonać. Oczywiście – nic nie zastąpi wspólnego życia, budowania relacji i czasu. Jednak warto określić szanse na udany związek już na początku znajomości. Można to zrobić wypełniając wspomniany test, a można też samodzielnie określić swoje priorytety i zwracać szczególną uwagę na te właśnie cechy u nowo poznawanych osób.