Jakość życia seksualnego – jak duże ma dla nas znaczenie?

Seks to jeden z najważniejszych filarów każdego związku. Dla niektórych par to fundamentalny element, bez którego nie wyobrażają sobie wspólnego życia, dla innych przyjemny dodatek umożliwiający okazywanie sobie czułości. Nie ma wątpliwości, że jego obecność w relacji dwojga ludzi jest bardzo istotna.

Jakość życia seksualnego – jak duże ma dla nas znaczenie?
Jakość życia seksualnego – jak duże ma dla nas znaczenie?

Potwierdza to badanie przeprowadzone na zlecenie Akademii Feminum, w którym 79% pań zadeklarowało, że jakość życia seksualnego ma dla nich duże znaczenie. Jak według nich seks wpływa na związek i czy rozmawiają na jego temat z partnerem?
Seks niejedno ma imię: może służyć prokreacji, zaspokajać fizjologiczne potrzeby, sprawiać przyjemność, a także być sposobem na okazywanie miłości. W każdym związku, bliskiej relacji między dwojgiem ludzi, bardzo istotny jest ostatni z wymienionych celów współżycia seksualnego.

Seks jest nie tylko źródłem przyjemności, jest też ważną płaszczyzną, na której okazujemy czułość, zainteresowanie i miłość. Poprzez seks pielęgnujemy bliskość z partnerem, dbamy o intymną sferę, w której jesteśmy dla siebie najważniejsi. Jest to niezwykle ważne na początku relacji, gdy zaczynamy sobie ufać i budować wzajemne przywiązanie, jak również po wielu latach, gdy bycie tylko ze sobą i tylko dla siebie to warunek konieczny pielęgnowania związku – powiedziała Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka.

Jakie znaczenie ma dla kobiet jakość życia seksualnego?

Nie tylko psycholodzy są świadomi, jak ważną rolę spełnia w związku seks. W badaniu 79% kobiet zadeklarowało, że jakość życia seksualnego ma dla nich duże znaczenie. Największą wagę nadały jej najmłodsze panie, w wieku 25-34 lata, jednak jak się okazało, dla każdej z grup wiekowych jest ona istotnym aspektem. Duże znaczenie przypisało jej bowiem 79% kobiet w wieku 35-44 lata oraz 73% w wieku 45-60 lat.

Jaki wpływ na związek może mieć spadek jakości życia seksualnego?

Spadek jakości życia seksualnego w związkach, dla których tego rodzaju bliskość ma duże znaczenie, może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Jakich? Aż 47% kobiet jest zdania, że napięte relacje w łóżku mogą skutkować pogorszeniem stosunków pomiędzy partnerami także w innych sferach ich życia, wywoływać kłótnie i tworzyć atmosferę niezadowolenia. Co więcej, 44% pań uważa, że spadek jakości współżycia może być powodem rozpadu związku. Jedynie 3% respondentek uznało, że seks nie ma wpływu na relacje partnerów.

Problemy intymne, podobnie jak każde inne, najczęściej da się rozwiązać za pomocą szczerej rozmowy. Większość kobiet biorących udział w badaniu (72%) zadeklarowało, że w ich związku poruszane są tematy życia seksualnego. Jednak wciąż nie mała grupa pań (21%) woli pomijać te kwestie. Sam fakt posiadania potrzeb seksualnych jest w opinii niektórych osób wstydliwy, stąd rozmowa na ich temat nie wchodzi w ich przypadku w grę. Tymczasem tłamszone przez dłuższy czas, mogą budzić agresję i niechęć w stosunku do nieświadomego istnienia jakichkolwiek problemów partnera.

Na jakie sfery życia wpływa jakość życia seksualnego?

Wielu ekspertów zwraca uwagę na fakt, iż regularna aktywność seksualna pozytywne wpływa na nasze zdrowie i kondycję fizyczną, stąd znaczenie zdrowia seksualnego propagowane przez współczesną seksuologię. Dla mnie, jako psychologa i kobiety, niezwykle istotne jest to, że satysfakcjonujący seks to przede wszystkim podstawa naszej samooceny, energii i witalności emocjonalnej. Z mojego doświadczenia terapeutycznego wynika, że kobiety, które czerpią satysfakcję ze swojego życia seksualnego są pewniejsze siebie, bardziej asertywne, pozytywnej myślą i mają większą determinację w dążeniu do szczęścia i równowagi w innych sferach swojego życia – powiedziała Maria Rotkiel.

W badaniu kobiety najczęściej wskazywały zdrowie (63%) jako sferę, na którą ma wpływ jakość życia seksualnego. Nie mniej istotna z tego punktu widzenia okazała się rodzina (62%), której podstawą jest przecież związek dwojga ludzi. Aż 30% pań uznało z kolei, że problemy w życiu intymnym mogą przełożyć się na kłopoty w pracy (mniejsza pewność siebie, mniejsza asertywność i determinacja). Rzadko zdarza się bowiem, że potrafimy zupełnie oddzielić od siebie sferę zawodową i prywatną – najczęściej jest to praktycznie niemożliwe, stąd w większym lub mniejszym stopniu przenikają się i mają na siebie wpływ.

Badanie pokazało, że kobiety są świadome tego, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa życie seksualnego. Pielęgnowanie bliskości z partnerem poprzez seks przynosi wiele korzyści zarówno relacji stworzonej przez dwoje ludzi, jak i każdemu z nich z osobna.