Na co wydajemy najwięcej pieniędzy na wakacjach?

Na wakacje wydamy w tym roku średnio 499 euro, czyli około 2060 złotych - w 17 krajach UE. To 50,1% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Na co przeznaczymy najwięcej pieniędzy? Jak wyglądamy na tle naszych najbliższych unijnych sąsiadów?

gdansk wakacje5
Wakacyjne wydatki Polaków

Proporcjonalnie do swoich zarobków, wydamy więcej niż Niemcy (28,1%), Szwedzi (41,2%) i Czesi (46%), lecz mniej niż Słowacy (54,4%) czy Litwini (54,9%).

Średnio 16% wakacyjnego budżetu (około 330 złotych) przeznaczymy na podróże krajowe. – Wakacje spędzane w kraju, to trend, jaki obserwujemy w większości krajów UE, w których przeprowadzone zostało badanie – mówi Łukasz Kuleta, Marketing Manager w Ferratum Bank. – Średnie planowane wydatki Polaków nie są w tym przypadku wysokie. Wynika to stąd, że część z nas w ogóle nie planuje wakacyjnych wyjazdów. Dla wielu aktywnych zawodowo Polaków, jedyną możliwością pozostają wypady weekendowe. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach.
Nieco ponad 300 złotych (15% budżetu) pochłoną nam tego lata rozrywki towarzyskie: wizyty w barach i restauracjach, clubbing, czy wypoczynek na plaży. Co ciekawe, podobną wagę do rozrywek towarzyskich przywiązują – spośród naszych unijnych sąsiadów – tylko Szwedzi, którzy planują przeznaczyć na nie 16% swojego wakacyjnego budżetu. Słowacy przewidują, że na rozrywki towarzyskie przeznaczą w tym roku 12% ich wydatków, Czesi wydadzą na nie 11%, a Litwini i Niemcy po 10%.

Trzecią pozycją na liście najważniejszych wydatków Polaków tego lata, będą zakupy modnej w tym sezonie odzieży. Podobnie jak Szwedzi, przeznaczymy na nie średnio 12% urlopowego budżetu. W polskich warunkach oznacza to kwotę rzędu około 250 złotych. Szwedzkie 12%, to jednak ponad dwukrotnie więcej – w przeliczeniu około 580 złotych. Proporcjonalnie do posiadanego budżetu, jeszcze większą uwagę do stroju przywiązywać będą tego lata Litwini (16% wydatków), Niemcy (14%) i Słowacy (13%). Najskromniejsze plany shoppingowe mają w naszym regionie Czesi, którzy na garderobę przeznaczą około 200 złotych, czyli 11% planowanego budżetu.

Ważną pozycją w planowanych przez nas na lato wydatkach są także wydarzenia rodzinne: śluby, spotkania, rodzinne uroczystości. Planujemy wydać na nie 9% pieniędzy, czyli około 185 złotych. Więcej w spotkania rodzinne zainwestują Słowacy i Niemcy (po 13%). Czesi i Szwedzi oceniają wysokość tych wydatków identycznie jak my (9%). Na Litwie wydarzenia rodzinne w ogóle nie znalazły się na liście wakacyjnych Największą niespodzianką Barometru, okazują się jednak dane dotyczące sportu. Na jego uprawianie Polacy planują przeznaczyć tego lata 9% swojego budżetu. To ewenement na skalę europejską. Żaden z 17 badanych krajów, nie zbliżył się nawet do tego poziomu.

Metodologia badań

Badanie przeprowadzone zostało w 17 europejskich krajach, w których działa Ferratum Group, w formie zestandaryzowanego dla wszystkich lokacji kwestionariusza internetowego. Przychody gospodarstw domowych podawane były w lokalnych walutach. Relatywne wydatki obliczone zostały jako stosunek planowanych wakacyjnych wydatków do rozporządzalnego dochodu gospodarstw domowych w każdym z krajów. Wartość rozporządzalnego dochodu została urealniona w oparciu o parytet siły nabywczej w każdym z krajów, bazując na danych Banku Światowego z 2014 roku.

Zgadzacie się z takim wyliczeniem waszych wakacyjnych wydatków?

Barometr Wakacyjny Ferratum Group