Niepłodność męska – informacje ogólne

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność to “niemożność uzyskania ciąży u seksualnie aktywnej pary niestosującej antykoncepcji przez okres co najmniej 1 roku”.

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepłodność to “niemożność uzyskania ciąży u seksualnie aktywnej pary niestosującej antykoncepcji przez okres co najmniej 1 roku”. Dane epidemiologiczne wskazują, że niepłodność jest powszechnym problemem w skali światowej i dotyczy jednej szóstej wszystkich par. Szacuje się, że liczba związków dotkniętych niepłodnością na świecie wynosi 60-80 mln i wykazuje tendencję wzrostową o 2 mln/rok kolejnych przypadków. W Polsce problem niepłodności jest stwierdzany u około 19% par, z czego 4% stanowią osoby niepłodne, a 15% osoby z ograniczoną płodnością (subfertility). W oparciu o dane epidemiologiczne przyjęto, że w równym stopniu, tj. po około 40% przypadków, przyczyną niepłodności jest czynnik męski i żeński, pozostałe zaś 20% dotyczy obojga partnerów.
Niepłodność dzielimy na:
• niepłodność pierwotną: stan, w którym mężczyzna nigdy nie doprowadził do koncepcji u partnerki
• niepłodność wtórną: gdy mężczyzna doprowadził do koncepcji partnerki w przeszłości, ale obecnie nie może tego uczynić

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE PŁODNOŚĆ U MĘŻCZYZN
• infekcje (rzeżączkowe zapalenie jąder, powikłania po śwince, choroby przenoszone drogą płciową)
• przebyte operacje w obrębie układu moczowo-płciowego
• choroby z innych układów (układ krążenia, zapalenie nerek, cukrzyca, niedokrwistość, choroby wątroby i trzustki, alkoholizm)
• czynniki środowiskowe (przegrzanie okolic narządów płciowych, środki ochronny roślin, barwniki anilinowe, metale)
• leki (morfina, kokaina, duże dawki chininy, duże dawki androgenów i kortykosterydów)
• wiek powyżej 40 roku życia
• radioterapia i chemioterapia (uszkodzenie jąder jest na ogół nieodwracalne) BANK NASIENIA!
• problemy seksualne (około1%)
• styl życia (stres, palenie tytoniu, otyłość, dieta)