Obchody 60-lecia UNICEF w Polsce

60 lat unicef

26 października 2006r. o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Rima Salah – wiceprezydenta światowego komitetu UNICEF z Panią Marią Kaczyńską – Małżonką Prezydenta RP. Pani Maria Kaczyńska objęła honorowym patronatem uroczystą Galę Charytatywną, zorganizowaną w ramach obchodów 60-lecia UNICEF w Polsce.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF obchodzi w tym roku swoje 60-lecie.
Z tej okazji Polski Komitet Narodowy UNICEF organizuje, pod honorowym patronatem Pani Marii Kaczyńskiej – Małżonki Prezydenta RP, uroczystą Galę Charytatywną „Jeden świat, dwa oblicza”. Gościem specjalnym polskich obchodów 60-lecia istnienia organizacji jest wizyta Pani Rima Salah – wiceprezydenta światowego UNICEF.
W spotkaniu także udział wzięli Pan Janusz Stańczyk – Minister Spraw Zagranicznych RP, Przewodnicząca Rady Komitetu PKN UNICEF Pani dr Elżbieta Borowiecka oraz Danuta Kowalska, Dyrektor ds. Współpracy Korporacyjnej PKN UNICEF: „Jestem zaszczycona, że Pani Maria Kaczyńska – Małżonka Prezydenta RP, wyraziła zainteresowanie i zgodziła się objąć swoim patronatem uroczystą Galę Charytatywną, której głównym celem jest pozyskanie funduszy na cele statutowe organizacji oraz prowadzenie programów UNICEF, w zakresie zapewnienia dzieciom dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, równości oraz ochrony przed wykorzystaniem, dyskryminacją i przemocą wobec dziecka.” – komentuje Danuta Kowalska.
„Tylko współpraca i solidarne działania na rzecz pomocy dzieciom mogą przynieść konkretne rezultaty.” – powiedziała Maria Kaczyńska.
W rozmowie z Panią Salah Pani Prezydentowa podkreśliła, jak ważną i wymagającą przeciwdziałania jest sprawa przemocy i to nie tylko dorosłych wobec dzieci, ale i nasilające się z roku na rok niezwykle drastyczne zjawisko agresji oraz przemocy dzieci w stosunku do rówieśników. To jest problem, który wymaga szczególnej uwagi.
Powodem wizyty Rima Salah jest wsparcie obchodów 60-lecia działań i pracy UNICEF oraz nawiązanie z Polskim Rządem bliższych stosunków i rozpoczęcie negocjacji o zwiększeniu zaangażowania Polski w sprawy UNICEF.
„Rima Salah” jest jedną z najbardziej zaangażowanych w codzienną pracę UNICEF osób. Znacznie łatwiej ją spotkać w punktach pomocy UNICEF organizowanych w krajach Trzeciego Świata, a zwłaszcza Dalekiej Azji i Afryki, niż w biurze. Cały swój czas poświęca na walkę
z nierównościami społecznymi i socjalnymi wynikającymi z różnic płci, rasy oraz kultury.
Jej obecność podczas obchodów jubileuszu 60-lecia UNICEF w Polsce ma podwójne znaczenie. Czujemy się zaszczyceni i wyróżnieni. Pragniemy jednak poinformować społeczeństwo, że od 2002 roku Polska została zakwalifikowana przez UNICEF do krajów wysoko rozwiniętych.
W związku z tym jednym z podstawowych zadań Polskiego Komitetu Narodowego, podobnie jak 36 pozostałych Komitetów Narodowych, jest promowanie praw dziecka oraz zbieranie funduszy na prowadzenie przez UNICEF programów pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata.” – podkreśla Danuta Kowalska.
Rima Salah ponownie spotka się z Panią Marią Kaczyńską podczas uroczystej Gali Charytatywnej „Jeden świat, dwa oblicza”, która odbędzie się jutro – 27 października o godz. 20.00 w Hotelu Sofitel Victoria. Udział w niej gwarantuje wsparcie finansowe dla programów realizowanych w oparciu o podstawowe priorytety UNICEF. W trakcie wydarzenia również zbierane będą fundusze, które przeznaczone zostaną na konkretne działania i programy. Gośćmi będą czołowi przedstawiciele polskiego i międzynarodowego biznesu, korpus dyplomatyczny oraz najpopularniejsze polskie gwiazdy. Podczas Gali głos zabierze Rima Salah, a Sir Roger Moore – Ambasador Dobrej Woli, przygotował dla wszystkich przybyłych gości specjalną niespodziankę. Roczne przewodnictwo dyplomatyczne nad działaniami UNICEF w Polsce zostanie powierzone Jego Ekscelencji Panu Pierre Menat – Ambasadorowi Republiki Francuskiej.

Friday, 27 October 2006