Pieczątka firmowa

Posiadanie pieczątki firmowej jest elementem niezbędnym zarówno w kolejnym etapie założenia firmy, jak i do prowadzenia firmy.

Bez pieczątki nie będziemy bowiem w stanie założyć rachunku bankowego będącego kolejnym krokiem do założenia firmy. Pieczątka jest również konieczna przy wystawianiu wszelkich dokumentów sprzedaży, a dane w niej zawarte są pewnego rodzaju wizytówką kształtującą wizerunek firmy.

Pieczątka powinna zatem zawierać:

– nazwę firmy oraz imiona i nazwiska osób ją tworzących,
– adres firmy oraz numer telefonu i faksu,
– numer NIP,
– numer REGON

Informacje zawarte na pieczątce zależą wyłącznie od nas, dlatego warto zamieścić na niej wszelkie dane, które mogą okazać się istotne do identyfikacji firmy przez przyszłych klientów. Planując wyrobienie pieczątki warto zabrać ze sobą dowód osobisty, oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON oraz zaświadczenie o numerze NIP. Koszt wyrobienia pieczątki to około 25-50 zł + VAT .
Edyta Dyl

Obcasy.pl