Pierwsza w Polsce niepubliczna uczelnia stała się Uniwersytetem

Nazwa uniwersytet przestaje być zarezerwowana tylko dla uczeni publicznych. Od czerwca do tego grona dołączył SWPS. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, awansowała do statusu uniwersytetu.

To historyczny moment. Pierwsza niepubliczna uczelnia uzyskała status Uniwersytetu. Uzyskanie statusu ma wagę symboliczną. Uczelnie będą dążyły żeby znaleźć się w czołówce– mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SWPS stał się pierwszą z 319 uczelni niepublicznych, która uzyskała status uniwersytetu. Od uczelni wymagało to uzyskania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. „Uzyskaliśmy cztery uprawnienia doktorskie w obszarze nauk społecznych i dwa w obszarze nauk humanistycznych” – wyjaśnił w środę podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Osiągnięcie statusu uniwersytetu oznacza, że uczelnia łączy wysokiej jakości dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Studia powinny przygotowywać teoretycznie, ale także i praktycznie. To pierwsze kryterium zależy od poziomu badań prowadzonych przez pracowników naukowych – mówi prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Ważna jest popularyzacja wyników badań i późniejsze wdrożenie konkretnych rozwiązań, które są społecznie użyteczne i odpowiadają na rzeczywiste potrzeby człowieka. Przykładem może być praca prof. Aleksandry Łuszczyńskiej nad prozdrowotnym stylem życia, dietą i aktywnością fizyczną. Praca zyskała uznanie wśród sanatoriów.Projekt zyskał zainteresowanie uzdrowisk w województwie dolnośląskim.

– Sanatoria dolnośląskie zaproponowały współpracę, prowadzenie pewnych technik prozdrowotnych. To jest przykład, który udowadnia jak ważna jest popularyzacja wyników badań naukowych – dodaje prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Zdaniem minister nauki przykład SWPS pokazuje, że humaniści są potrzebni, bo są u źródeł wszelkich możliwych wynalazków. – Są osobami twórczymi. Takich właśnie studentów wypuszcza SWPS – dodała minister nauki.