Podwyżka minimalnego wkładu własnego czyli skąd wziąć pieniądze, gdy brakuje gotówki

Podwyżka minimalnego wkładu własnego czyli skąd wziąć pieniądze, gdy brakuje gotówki
Podwyżka minimalnego wkładu własnego czyli skąd wziąć pieniądze, gdy brakuje gotówki

1 stycznia 2016 roku wzrasta wartość minimalnego wkładu własnego dla osób starających się o kredyt hipoteczny. Otrzymanie pożyczki z banku będzie trudniejsze. Zwłaszcza dla tych, którzy nie posiadają dużych oszczędności. Początkowe zaangażowanie finansowe w wysokości 15% wartości nieruchomości dla wielu może okazać się barierą trudną do pokonania. Istnieją jednak sposoby, które ułatwiają zaciągnięcie kredytu osobom nie posiadającym dużej ilości gotówki.

Jednym z bardziej popularnych rozwiązań była do niedawna możliwość ubezpieczenia części brakującego wkładu własnego przez bank. Choć dla kredytobiorcy wiązało się to ze zwiększeniem kosztów kredytu, umożliwiało wzięcie pożyczki nawet gdy nie posiadaliśmy pełnej kwoty zaangażowania finansowego. W grudniu KNF sprecyzowała jednak zapisy „rekomendacji S” – określającej zasady ubiegania się o kredyty hipoteczne. Z interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że dopóki nie będziemy posiadać pełnych 15% wartości nieruchomości – nie otrzymamy pożyczki. KNF zaznaczyła jednak, że na całość wkładu własnego nie musi składać się wyłącznie gotówka. 5 % mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenia, jak np. blokada środków na koncie bankowym lub papiery wartościowe. Osoby zaciągające kredyt hipoteczny na dom mogą również wliczyć do wkładu własnego wartość działki, na której budowana będzie inwestycja.

Kredytobiorcy, którzy nie podsiadają podobnych zabezpieczeń, wymagane 15% muszą zapłacić gotówką. Warto jednak pamiętać, że jej pozyskanie ułatwia rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”, który łagodzi efekty zaostrzających się przepisów i umożliwia otrzymanie dofinansowania do wkładu własnego. Aby dostać dotację musimy jednak spełnić szereg wymogów określonych w programie. Wiele z nich dotyczy parametrów samego mieszkania.