Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak inicjuje cykl spotkań dla dorosłych i młodzieży

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, po raz pierwszy w historii urzędu, inicjuje cykl spotkań edukacyjnych skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży.

Ich celem jest podniesienie świadomości i zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z prawami dzieci, ich ochroną oraz wyzwaniami, przed którymi stoją dzieci i nastolatki. To także okazja do wspólnego poszukiwanie rozwiązań dla aktualnych problemów. Pierwsze spotkania odbędą się 6 lutego br. na platformach: Instagram (dla osób młodych godz. 18.00) i Facebook (dla osób dorosłych godz. 18:30) i dotyczyć będą bezpieczeństwa młodzieży online.
W dzisiejszych czasach dzieci i nastolatki stawiają czoła wielu wyzwaniom i problemom, które w dużym stopniu kształtują ich doświadczenia i rozwój. Sytuacja ta wymaga nie tylko troski, lecz także głębokiego zrozumienia ich perspektywy oraz potrzeb. Aktywne zaangażowanie w rozwiązanie tych problemów staje się kluczowe dla osób dorosłych, którzy pełnią rolę nie tylko opiekunów, lecz także stanowią ważne źródło wiedzy i wsparcia dla młodych ludzi. Dlatego Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podjęła inicjatywę organizacji cyklu spotkań, które staną się źródłem niezbędnej wiedzy i praktycznych narzędzi dla dorosłych do mądrego i świadomego wspierania młodych ludzi. W tym kontekście, równie ważne są spotkania skierowane bezpośrednio do młodzieży, które będą formą edukacji, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz budowania świadomości na temat własnych praw i możliwości. Spotkania będą też miejscem otwartego dialogu, inspirując młodych ludzi do rozmów na tematy, które bezpośrednio ich dotyczą.
– Zbliżenie się do doświadczeń młodych osób i zrozumienie ich punktu widzenia pozwoli nam dorosłym bardziej efektywnie przeciwdziałać problemom, z jakimi mierzą się dzisiaj. Poprzez solidarność, empatię i wspólne działanie możemy stworzyć dla mich bezpieczne warunki. Właśnie w tym duchu organizowane są te spotkania – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka. – Wierzę, że wspólna edukacja i wsparcie zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży, stanowią kluczowy element w budowaniu bezpiecznej i odpowiedzialnej przyszłości dla najmłodszych – dodaje Rzeczniczka.
O bezpieczeństwie dzieci i nastolatków online w Dniu Bezpiecznego Internetu W świecie wirtualnym, który stanowi integralną część codziennego funkcjonowania, istnieje konieczność świadomego zarządzania ryzykami związanymi z korzystaniem z internetu przez młodzież. Dlatego pierwsze z serii spotkań będzie koncentrowało się na roli mediów
społecznościowych w życiu młodych ludzi i związanych z nimi zagrożeń. Spotkanie odbywać się będzie w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dla młodzieży – Instagram RPD, 6 lutego godz. 18:00

Pierwsze spotkanie dla młodzieży odbędzie się z udziałem Macieja Kępki, eksperta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem dzieci i nastolatków online. Podczas spotkania młodzi dowiedzą się m.in.: jak reagować w przypadku nieprzyjemnych zdarzeń online, jak bronić się przed niechcianymi kontaktami oraz jak dbać o bezpieczeństwo swoich kont w sieci, mając jednocześnie na uwadze własny dobrostan psychiczny.

Dla dorosłych – Facebook RPD, 6 lutego godz. 18:30

Pod hasłem „Kto jest po drugiej stronie? Czyli jak możemy zadbać o bezpieczne relacje dzieci w internecie”, odbędzie się webinar dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, profesjonalistów i wszystkich tych, którzy troszczą się o dobro dzieci. W rozmowie udział wezmą: Łukasz Wojtasik – pionier w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie w Polsce i ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Katarzyna Hernandez – od ponad 15 lat zaangażowana w tematykę bezpieczeństwa online i edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży, dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Eksperci omówią m.in. problem niebezpiecznych kontaktów online, strategie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom online oraz budowanie bezpiecznej przestrzeni dla młodych użytkowników mediów społecznościowych.
Rzeczniczka Praw Dziecka osobiście przywita uczestników i wprowadzi w tematykę spotkań. Jej obecność na obu spotkaniach stanowi wyraz troski i zaangażowania w kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, gdzie młodzi maja szansę rozwijać się w bezpiecznym i wspierającym środowisku.Troska i edukacja. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna- Cieślak inicjuje cykl spotkań dla dorosłych i młodzieży Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, po raz pierwszy w historii urzędu, inicjuje cykl spotkań edukacyjnych skierowanych zarówno do dorosłych, jak i młodzieży. Ich celem jest podniesienie świadomości i zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z prawami dzieci, ich ochroną oraz wyzwaniami, przed którymi stoją dzieci i nastolatki. To także okazja do wspólnego poszukiwanie rozwiązań dla aktualnych problemów. Pierwsze spotkania odbędą się 6 lutego br. na platformach: Instagram (dla osób młodych godz. 18.00) i Facebook (dla osób dorosłych godz. 18:30) i dotyczyć będą bezpieczeństwa młodzieży online.
W dzisiejszych czasach dzieci i nastolatki stawiają czoła wielu wyzwaniom i problemom, które w dużym stopniu kształtują ich doświadczenia i rozwój. Sytuacja ta wymaga nie tylko troski, lecz także głębokiego zrozumienia ich perspektywy oraz potrzeb. Aktywne zaangażowanie w rozwiązanie tych problemów staje się kluczowe dla osób dorosłych, którzy pełnią rolę nie tylko opiekunów, lecz także stanowią ważne źródło wiedzy i wsparcia dla młodych ludzi. Dlatego Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podjęła inicjatywę organizacji cyklu spotkań, które staną się źródłem niezbędnej wiedzy i praktycznych narzędzi dla dorosłych do mądrego i świadomego wspierania młodych ludzi. W tym kontekście, równie ważne są spotkania skierowane bezpośrednio do młodzieży, które będą formą edukacji, rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz budowania świadomości na temat własnych praw i możliwości. Spotkania będą też miejscem otwartego dialogu, inspirując młodych ludzi do rozmów na tematy, które bezpośrednio ich dotyczą.
– Zbliżenie się do doświadczeń młodych osób i zrozumienie ich punktu widzenia pozwoli nam dorosłym bardziej efektywnie przeciwdziałać problemom, z jakimi mierzą się dzisiaj. Poprzez solidarność, empatię i wspólne działanie możemy stworzyć dla mich bezpieczne warunki. Właśnie w tym duchu organizowane są te spotkania – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka. – Wierzę, że wspólna edukacja i wsparcie zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży, stanowią kluczowy element w budowaniu bezpiecznej i odpowiedzialnej przyszłości dla najmłodszych – dodaje Rzeczniczka.

O bezpieczeństwie dzieci i nastolatków online w Dniu Bezpiecznego Internetu

W świecie wirtualnym, który stanowi integralną część codziennego funkcjonowania, istnieje konieczność świadomego zarządzania ryzykami związanymi z korzystaniem z internetu przez młodzież. Dlatego pierwsze z serii spotkań będzie koncentrowało się na roli mediów
społecznościowych w życiu młodych ludzi i związanych z nimi zagrożeń. Spotkanie odbywać się będzie w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dla młodzieży – Instagram RPD, 6 lutego godz. 18:00

Pierwsze spotkanie dla młodzieży odbędzie się z udziałem Macieja Kępki, eksperta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem dzieci i nastolatków online. Podczas spotkania młodzi dowiedzą się m.in.: jak reagować w przypadku nieprzyjemnych zdarzeń online, jak bronić się przed niechcianymi kontaktami oraz jak dbać o bezpieczeństwo swoich kont w sieci, mając jednocześnie na uwadze własny dobrostan psychiczny.

Dla dorosłych – Facebook RPD, 6 lutego godz. 18:30

Pod hasłem „Kto jest po drugiej stronie? Czyli jak możemy zadbać o bezpieczne relacje dzieci w internecie”, odbędzie się webinar dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, profesjonalistów i wszystkich tych, którzy troszczą się o dobro dzieci. W rozmowie udział wezmą: Łukasz Wojtasik – pionier w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie w Polsce i ekspert Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Katarzyna Hernandez – od ponad 15 lat zaangażowana w tematykę bezpieczeństwa online i edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży, dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Eksperci omówią m.in. problem niebezpiecznych kontaktów online, strategie zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom online oraz budowanie bezpiecznej przestrzeni dla młodych użytkowników mediów społecznościowych.
Rzeczniczka Praw Dziecka osobiście przywita uczestników i wprowadzi w tematykę spotkań. Jej obecność na obu spotkaniach stanowi wyraz troski i zaangażowania w kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, gdzie młodzi maja szansę rozwijać się w bezpiecznym i wspierającym środowisku.