Kobieta sukcesu po zawodówce ?

Są młode, ambitne i świetnie zorganizowane. Z powodzeniem łączą naukę z pracą, a nierzadko z rolą matki. Uczennice zawodówek i techników oceniają swoje perspektywy lepiej, niż koleżanek, które wybrały licea ogólnokształcące. I mają ku temu podstawy.

Katarzyna Mereska-Pietrak
Katarzyna Mereska-Pietrak

W ostatnich latach w Polsce nastąpił zdecydowany zwrot w postrzeganiu szkolnictwa zawodowego i nauki w technikach. Po latach, kiedy każdy chciał i powinien, według masowych opinii, iść na studia, głośno zaczęto mówić o tym, że w kraju brakuje fachowców, osób z wykształceniem zawodowym, które w wieku 18-19 lat mają już wyuczony zawód. Kampanie społeczne i programy skierowane do uczniów szkół średnich i gimnazjów, ale również zapotrzebowanie rynku pracy, zdają się „odczarowywać” szkolenie zawodowe. Obecnych uczniów i uczennic szkół zawodowych i techników nie trzeba jednak przekonywać, że dokonali dobrego wyboru.


Przygotowany  przez Laboratorium Gospodarki Cyfrowej DELab UW, na zlecenie Gumtree Polska, raport „AKTYWNI+ Absolwentki z fachem w ręku” pokazuje przede wszystkim, że wbrew obiegowym opiniom wybór po gimnazjum szkoły zawodowej czy technikum nie jest koniecznością, krokiem dokonanym z braku innych opcji. To świadoma, podjęta z pełnym przekonaniem decyzja.

3 edycja programu Start do Kariery, organizowanego od 2014 roku przez Gumtree Polska, ponownie skierowana jest do młodych osób, które po ukończeniu gimnazjum nie wybrały liceum ogólnokształcącego, ale szkołę zawodową, bądź technikum. W tym roku organizatorzy programu postanowili poświęcić szczególną uwagę młodym kobietom, które decydują się na zawodowy tok kształcenia – zbadanie, jakie są ich największe problemy we wchodzeniu na rynek pracy, jak widzą swoje perspektywy zawodowe, przyniosło pozytywnie zaskakujące rezultaty:

  • aż 98,4% absolwentów zawodówek i techników obecnie pracuje, w tym 49% w swoim wyuczonym zawodzie
  • wśród kobiet-absolwentek aż 96,8% pracuje w swoim wyuczonym zawodzie
    młode fachmanki mają jasno określony cel kariery zawodowej – założenie własnego biznesu, najlepiej za własnoręcznie zarobione pieniądze, a nie fundusze z dotacji czy kredytu
  • świadomość konieczności stałego rozwoju i dokształcania sprawia, że kobiety korzystają nie tylko z kursów zawodowych, ale też szukają materiałów szkoleniowych w Internecie – 53% ogląda filmy instruktażowe np. na YouTube, a 41% czyta blogi tematyczne

Młode kobiety najczęściej decydują się na kształcenie w kierunkach gastronomicznych, hotelarskich oraz ekonomicznych. Dla wielu z nich wymarzonymi zawodami nadal pozostają jednak fryzjerka i wizażystka.

Dlaczego szkolenie zawodowe gwarantuje sukces?

Uczennice szkół zawodowych i techników uważają, że są w lepszej sytuacji, niż ich koleżanki, które zdecydowały się na liceum ogólnokształcące. Ich wejście na rynek pracy zaczyna się bowiem znacznie wcześniej – praktyki są obowiązkowe przez cały okres nauczania, natomiast podjęcie pierwszej pracy przez absolwentów odbywa się w wieku 19-20 lat, podczas gdy w przypadku osób studiujących ten moment nierzadko odsunięty jest o kilka lat. Kończąc naukę w zawodówce czy technikum już mają fach w ręku – mogą się dalej kształcić, ale mogą od razu rozpoczynać karierę zawodową i pracować na własny sukces.

Młode matki

Młode dziewczyny od początku nauki przyzwyczajone są do godzenia nauki w szkole z praktykami czy pracą, a nierzadko też z rolą młodej matki. W większości szkół zawodowych czy techników są uczennice, które urodziły i wychowują dzieci. Warto zauważyć, że ani dla szkoły, ani dla uczennicy, wczesne macierzyństwo nie jest traktowane jako uniemożliwiający naukę problem, ale jako wyzwanie. Nauczyciele czy dyrektorzy placówek dają młodym mamom możliwość eksternistycznego zaliczania egzaminów, a nawet organizują lekcje przez Skype.
Dziecko nie przeszkadza więc w skończeniu szkoły, dopiero później mogą pojawić się problemy w postaci pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają matki małych dzieci, obawiając się chociażby częstych nieobecności w pracy z powodu zwolnień lekarskich. Jak pokazuję wyniki tegorocznego badania Gumtree „AKTYWNI+ Absolwentki z fachem w ręku”, tylko 37% kobiet do 35 roku życia, które mają wykształcenie zawodowe lub ukończyły technikum, pracuje na podstawie umowy o pracę. To zdecydowanie mniej, niż mężczyzn z takich samym wykształceniem, wśród których 52% może się pochwalić taką formą zatrudnienia.

Opieka nad małymi dziećmi

Kolejną przeszkodą jest państwowy system opieki nad małymi dziećmi, który zwyczajnie nie jest dopasowany do realiów życia młodych matek, które stwierdzają, że chociażby przedszkola czy żłobki powinny być otwarte od 5:30 rano.
Celem kariery zawodowej większości uczennic i absolwentek techników i szkół zawodowych jest otwarcie własnego biznesu. Jest to jednak plan na wiele lat – wśród ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez DELab prowadzenie działalności gospodarczej zadeklarowało 4% osób, natomiast co szósty ankietowany planuje otworzyć firmę w przyszłości. Jest to spowodowane z jednej strony faktem, iż młode osoby chcą nabrać doświadczenia i odpowiednio wyszkolić się we własnym fachu, pracując u kogoś, oraz ambitnymi planami otwarcia punktu usługowego za własnoręcznie zarobione pieniądze.

Program Gumtree „Start do Kariery”

Realizowana cyklicznie kampania społeczna, mająca na celu aktywizację zawodową młodych osób oraz pomaganie im w wejściu na rynek pracy. III edycja kierowana jest do uczniów i absolwentów szkół zawodowych i techników. Szczególną uwagę w tym roku poświęcamy rozpoczynającym karierę zawodową młodym kobietom. W ramach programu, oprócz badania, planowane są szeroko zakrojone konsultacje społeczne – podczas warsztatów w kilku regionach Polski i wraz ze specjalistami Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodkiem Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS chcemy przygotować rekomendacje dla działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zorganizujemy również cieszące się ogromną popularnością warsztaty kariery w szkołach w całej Polsce. „Start do Kariery to wielopoziomowa kampania społeczna, która już od trzech lat stara się realnie pomóc młodym ludziom w wyborze odpowiedniej profesji i znalezieniu pracy. W tym roku pragniemy również podejść do sytuacji bardziej systemowo i podzielić się naszymi doświadczeniami z administracją publiczną” – deklaruje Katarzyna Merska-Pietrak, koordynator ds. komunikacji Gumtree Polska.