Testy skórne – diagnostyka

Podobnie jak u dorosłych, testy skórne u dzieci można wykonać w każdym wieku, ale doświadczenie uczy, że skóra dzieci co najmniej do 3 r.ż. źle odpowiada na alergeny dając często reakcje niespecyficzne, które trudno ocenić.

U niemowląt i małych dzieci najczęstszymi alergenami są pokarmy, na które skóra odpowiada gorzej niż na alergeny wziewne. Być może powoduje to gorszą interpretację wyników niż u dzieci starszych. Dodatnia reakcja skórna występuje wówczas, jeśli pacjent jest uczulony na badany alergen a w jego organizmie wytworzyły się już swoiste przeciwciała IgE na ten alergen i zostały związane w komórkach tucznych skóry. Pod wpływem wprowadzonego podczas testowania alergenu dochodzi do degranulacji komórki tucznej i uwolnienia histaminy. To histamina powoduje powstanie rumienia i bąbla. Być może gorsza odpowiedź skóry małego dziecka na uczulający alergen wynika także z mniejszej liczby przeciwciał związanych na komórce tucznej.
Testy skórne u dziecka uczulonego mogą być ujemne, jeśli jest leczone lekami przeciwhistaminowymi. Wpływ innych leków stosowanych w alergii jest niewielki. Przed wykonaniem testów należy więc zapytać o leki jakie dziecko otrzymuje.

W okresie poprzedzającym badanie pacjent nie powinien być leczony:

lekami przeciwhistaminowymi I generacji (Clemastyna, Fenergan, Diphergan, Hydroxyzinum) – 3-4 dni,
cetyryzyną (Zyrtec) – 3-4 tyg.,
loratadyną (Clarityna) – 2-3 tyg.,
astemizolem (Hismanal) – 4-6 tyg.,
ketotifenem (Zaditen, Pozitan) – 2 tyg.,
W alergologii wykonuje się najczęściej 3 rodzaje testów skórnych:
punktowe („prick test”)
śródskórne,
płatkowe.

Te ostatnie wykonywane są przez dermatologów w alergii kontaktowej i różnego typu odczynach związanych z alergią zawodową. Są odczytywane po 48 lub 72 godz. od wykonania.