Zawodowe postanowienia noworoczne – jak je realizować skutecznie?

Grudzień co roku skłania do podejmowania postanowień noworocznych. Jak wynika z najnowszego badania, ponad 60% badanych chciałoby w nowym roku zmienić pracę, inni planują porozmawiać z szefem o podniesieniu wynagrodzenia. O jakich jeszcze zmianach zawodowych marzą Polacy?

fot. Pixabay

Zmiana pracy, rozwój kompetencji, podwyżka, awans – tak przedstawiają się najczęstsze plany Polaków związane z nowym rokiem.

Chęć zmiany?

Największa liczba ankietowanych – bo aż ponad 62% osób – stawia sobie za cel zmianę pracy. Na drugim miejscu wśród postanowień noworocznych uplasowała się chęć ukończenia kursów bądź szkoleń poszerzających kompetencje zawodowe (ponad 37% osób). Badani chcieliby również przebranżowić się, a także porozmawiać z przełożonym o awansie. Tylko niewiele ponad 10% ankietowanych nie ma w planach żadnej zmiany zawodowej.

Nowy Rok – nowe wyzwania?

Koniec roku to czas podsumowań oraz stawiania sobie nowych celów i wyzwań na nadchodzący rok. Wiele osób, za zawodowy cel kładzie sobie ciągły rozwój oraz poszerzanie kompetencji – zarówno tych zawodowych, jak i językowych (poprzez chęć biegłości w języku obcym czy zamiar uczenia się zupełnie nowych języków). Jak pokazuje badanie Pracuj.pl, pracownicy chcą podnosić kwalifikacje poprzez dodatkowe kursy i szkolenia. Mają świadomość, że dodatkowa wiedza buduje ich przewagę na rynku pracy, jest podstawą do otrzymywania wyższego wynagrodzenia czy drogą do awansu.

Zmiana pracy – ale tylko w marzeniach?

Wnioski z badania CBOS, przeprowadzonego w 2016 roku wskazują, że postanowienia noworoczne czyni ponad połowa Polaków, a dotyczą one przede wszystkim zdrowia i trybu życia oraz zmian w obszarze zawodowym. Z przywołanego badania wynika również, że co prawda połowa Polaków podejmuje jakieś postanowienia noworoczne, jednak zaledwie 10% z tej grupy rzeczywiście je realizuje. Można się zastanowić, jak na tym tle wygląda postanowienie związane ze zmianą pracy? Czy deklaracja przekłada się na działania? Czy pieniądze szczęścia nie dają? wskazuje, że 88% pracujących Polaków nie szuka aktywnie pracy. Jak zatem ma się postanowienie o znalezieniu pracy do tego, że nie podejmuje się wysiłku, by ją znaleźć?

Mimo wielu możliwości, jakie oferuje nam dzisiejszy rynek pracy, nadal reprezentujemy dość bierną postawę wobec zmiany zatrudnienia. Nie wystarczy pomyśleć czy nawet „postanowić”, że tę pracę zmienimy. Należy wdrożyć plan w życie i zacząć działać. Przejrzeć oferty, zrewidować swoje CV i wreszcie wysłać dokumenty na wybrane ogłoszenia.

Powoli do celu

Postanowienie o zmianie pracy warto realizować małymi kroczkami. Dokładna analiza rynku pracy pozwala na określenie, czy istnieją obszary, w których możemy zwiększyć swe kompetencje. Przestudiowanie ogłoszeń o pracę w specjalizacji, która nas interesuje, da nam obraz tego, czy nie warto pomyśleć o dodatkowych kursach czy szkoleniach, które dadzą nam przewagę nad konkurentami. Warto także spojrzeć krytycznie na swoje CV, dać je do przeczytania komuś zaufanemu, tak, by uzyskać także zewnętrzną opinię na temat tego, co w nim zawarliśmy. A na koniec należy zacząć wysyłać dokumenty aplikacyjne – bo bez tego postanowienie o znalezieniu nowej pracy nie ma szans powodzenia.

Plan na nowy rok – podwyżka

Rozmowy o podwyżce nie należą do najłatwiejszych, szczególnie, jeżeli nie zna się zasad i warunków na jakich są one w firmie przyznawane. Pracownicy często zapominają zapytać o kwestię podwyżek na etapie rozmowy o pracę. Tymczasem warto ustalić, jaki system podnoszenia pensji obowiązuje w danej firmie – czy podwyżki przyznaje się w określonych przedziałach czasowych, jakich kwot można się spodziewać i co decyduje o podwyżkach: uznanie szefa, spełnienie jasno określonych celów okresowych, a może wyniki finansowe firmy.

Czy pieniądze szczęścia nie dają?

Blisko 40% pracujących Polaków w przeszłości ubiegało się o podwyżkę, ale jej nie otrzymało. Co więcej – istnieje, co prawda niewielka, grupa pracowników, która podwyżki nie dostała nigdy – tak zadeklarowało 13% badanych. Do rozmowy o podwyżce trzeba się dobrze przygotować. Idąc do przełożonego musimy wiedzieć na czym nam zależy i jaką wartość dodaną dajemy firmie w zamian. Na pewno pomocna będzie lista sukcesów, które odnieśliśmy sami czy kierowany przez nas zespół. Możemy też wskazać na nowe obowiązki, które zostały nam przydzielone w trakcie pracy w danej firmie.

Często się zdarza, że w trakcie pracy, niejako „naturalnie” przybywa nam obowiązków, jednak nie idzie za tym gratyfikacja finansowa. Dlatego warto zebrać wszystkie nasze obowiązki na jedną listę i pokazać to przełożonemu, może się okazać, że nie miał on świadomości, jak bardzo ewaluował zakres naszych obowiązków, a co za tym idzie kompetencji. Argumentem za podniesieniem wynagrodzenia jest także, po prostu, staż pracy. W instytucjach budżetowych podwyżka związana z tzw. wysługą lat jest oczywista, jednak także w innych firmach warto wskazać na nasz staż pracy i związaną z tym lojalność wobec firmy.

Niemal każdy cel można zrealizować. Jednak wymaga to planu i konsekwencji. Podobnie jest z planami noworocznymi. Warto postanowić sobie jeden konkretny. Zaplanować co nam jest potrzebne do jego realizacji i systematycznie wprowadzać go w życie. Zmiana pracy, podwyżka czy nawet przebranżowienie się – to plany realne do zrealizowania przy odpowiedniej strategii.