Czym może skutkować niewłaściwe dopasowanie okien do pomieszczeń?

Przy wyborze okien do domu lub mieszkania powinniśmy kierować się nie tylko ich estetyką, lecz także funkcjonalnością. Czym grozi niewłaściwe dopasowanie okien do pomieszczeń? Czy wiąże się to z niekorzystnymi skutkami po stronie użytkowników?

Aby uzyskać najwyższy komfort i wysokie walory estetyczne każdego pomieszczenia domowego od piwnic po strych, należy wybrać dla nich odpowiednie okna. W pierwszej kolejności powinny być one dopasowane pod względem wielkości do przygotowanych otworów okiennych i wnęk. Jeśli będą zbyt małe, mogą powstać nieszczelności na styku z murem, zaś za duże okna będą wymuszały wybicie większego otworu okiennego, a to związane jest z poniesieniem kosztów inwestycji.

Uzyskanie komfortu termicznego i akustycznego w pomieszczeniach mieszkalnych zależne jest m.in. od właściwego doboru okien do funkcji i architektury konkretnych pomieszczeń. Jeśli nie jesteśmy pewni, jakie okno wybrać na przykład do pokoju na poddaszu, powinniśmy zasięgnąć rady eksperta. Pomocny będzie w tym względzie np. przewodnik doboru okien firmy Velux udostępniony na stronie internetowej firmy.

Niewłaściwy dobór okien – jakie są jego skutki?
Foto. Velux
W przypadku, gdy okna do domu lub mieszkania zostaną wybrane przez inwestora w sposób niedbały, bez ich właściwego dopasowania do typu i charakterystyki pomieszczeń, może to nieść za sobą wiele negatywnych skutków. Jeśli zamontowane zostaną zbyt duże okna w stosunku do wymiarów ościeżnicy, będzie to skutkowało brakiem koniecznych luzów dylatacyjnych i powstaniu problemów w prawidłowym zamontowaniu parapetów zewnętrznych lub wewnętrznych. Okno, które przylega bezpośrednio do ościeżnicy, uniemożliwia wykonanie prawidłowego uszczelnienia styku okna ze ścianą, przez co powstają mostki termiczne, przez które będzie uciekała energia cieplna z wnętrza mieszkania czy domu. Przez szczelinę będzie też wnikało do wnętrza mieszkania powietrze wywołujące zawilgocenie muru na ościeżach i w nadprożu. W takich miejscach szybko rozwiną się grzyby i pleśnie. Z wadliwym uszczelnieniem okien będziemy mieli również do czynienia, jeśli okno będzie zbyt małe do wielkości otworu ościeży.
Przedstawione problemy to tylko niektóre z licznych przykładów skutków niewłaściwego doboru okien w domu lub w mieszkaniu.