Dlaczego na studiach dziennikarskich jest więcej kobiet?

Istnieje powszechne przekonanie, że na studiach humanistycznych znaczna większość uczestników zajęć to kobiety, co jest w dużej mierze prawdą. Z danych GUS bowiem wynika, że stanowią one około 70 proc. studentów kierunków humanistycznych. Czemu jest ich tak wiele?

Dlaczego na studiach dziennikarskich jest więcej kobiet?

Skrót faktów o edukacji kobiet w historii

Nie jest tajemnicą, że dostęp do edukacji dla kobiet był przez wiele wieków trudny, a kształcić na akademiach i uniwersytetach mogli się długo tylko mężczyźni. Choć uczelnie w innych krajach zaczęły otwierać się bardziej na uczestnictwo pań w zajęciach w XIX w., na uniwersytety w Polsce nadal jeszcze przez jakiś czas miejsca zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn.

Zadaniem kobiet była przede wszystkim opieka nad domem, dziećmi, a w bardziej zamożnych rodzinach praktykowano naukę języków, grę na instrumentach (głównie na pianinie) oraz robótki ręczne. W latach 80. XIX wieku również zostały stworzone kursy dla kobiet, które potem zostały nazwane Uniwersytetem Latającym pod przewodnictwem Jadwigi Szczawińskiej-Dawidowej. Dopiero w wieku XX ośrodek ten został przekształcony w Towarzystwo Kursów Naukowych już w jawnej formie.

Dostęp do edukacji dla kobiet był więc stopniowo coraz większy. Długo jednak nie zmieniała się struktura płci na uczelniach wyższych, a dopiero w ostatnich latach widać tak ogromny wzrost zainteresowania kierunkami technicznymi przez kobiety. Dane z raportu Kobiety na politechnikach 2014, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, podają, że 37 proc. studiujących to kobiety. Mimo wszystko nadal na wielu kierunkach humanistycznych można spotkać niemal same panie.

Jakie kierunki wybierają kobiety?

Biorąc pod uwagę najchętniej wybierane kierunki studiów, popularnością cieszą się m.in. obszary::

  • ekonomiczne i administracyjne,
  • pedagogiczne,
  • humanistyczne,
  • medyczne,
  • społeczne.

Do puli kierunków, na których znajdziemy dużo kobiet należą choćby filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika, dziennikarstwo. Studia w Warszawie i w innych dużych miastach dają większą szansę na rozpoczęcie pracy zgodnie z zawodem, co niestety po kierunkach humanistycznych nie jest takie oczywiste. Mimo wszystko chętnych nie brakuje, a od lat jednymi z najchętniej wybieranych są studia dziennikarskie.

Nie tylko szkoły wyższe państwowe oferują te studia, ale także prywatne uczelnie, czego dowodem są np. studia dziennikarskie na AFiB Vistula. Przygotowują nie tylko do pracy w mediach, ale absolwentami są również specjaliści public relations, pracownicy agencji reklamowych, copywriterzy. Często kierunek ten jest także drugim wyborem, uzupełniającym zdobyte już wykształcenie lub po prostu hobby.

Dlaczego na studiach dziennikarskich jest więcej kobiet?

Dlaczego kobiety wybierają takie studia?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, polonistyka, pedagogika czy inne, równie popularne kierunki są częściej wskazywane przez panie z wielu względów. Wszystkim wpływ na tę sytuację miał fakt, że dopiero w XIX i XX wieku uniwersytety zaczęły chętniej przyjmować kobiety. Biorąc pod uwagę, że wcześniej panie zajmowały się głównie nauką języków, opieką nad domem oraz kształceniem artystycznym, również kierunki z tym związane zyskały na popularności.

Istnieje również szereg badań, próbujących poznać różnice zdolności poznawczych, gdzie wykazano, że np. kobiety lepiej wypadają w teście szybkości percepcyjnej, testach językowych czy pisaniu wypracowań. Oczywiście nie znaczy to, że każda kobieta powinna iść na takie studia, o czym świadczy coraz większa liczba studentów na uczelniach technicznych. Warto jednak zastanowić się w ramach ciekawostki, skąd te dysproporcje.

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2011.pdf
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Uniwersytet-Latajacy;4011964.html
https://kobieta.wp.pl/kobiety-w-trakcie-ii-wojny-swiatowej-5982777371894913a
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C399699%2Craport-37-proc-studiujacych-na-politechnikach-to-kobiety.html
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf
https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/jak-wyksztalcone-sa-polki
http://www.kul.pl/files/714/media/1.42.1999.art.5.pdf..pdf

Wpis znaleziono dzięki:

- Studia dziennikarskie

- Kobiety dziennikarki

- Kierunek studiów