Faktura w walucie krajowej i obcej a ustalanie kwoty VAT – to warto wiedzieć

Wystawianie faktury w dwóch walutach – krajowej i obcej – jest coraz częstszą praktyką, która wiąże się jednak z wątpliwościami dotyczącymi sposobu określania kwoty podatku VAT.

Faktura w złotówce
Faktura w walucie krajowej i obcej a ustalanie kwoty VAT – to warto wiedzieć. Foto pixabay

W jakiej walucie nalicza się podatek VAT, jeśli kwoty stosowane do ustalenia podstawy opodatkowania podane są w walucie zagranicznej? Jak dokonać przeliczenia kwoty podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote? Jak wygląda kwestia odliczania podatku VAT z faktury wystawionej w dwóch walutach? Odpowiedzi znajdują się poniżej!

Faktura wystawiona w walucie krajowej i obcej w świetle ustawy o VAT

Ustawa o VAT nie odnosi się bezpośrednio do możliwości wystawiania faktur w dwóch walutach – polskiej i zagranicznej. Istnieje natomiast regulacja dotycząca waluty, w jakiej ustalana jest kwota podatku VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwotę tę określa się zawsze w walucie krajowej. Jasno opisane są również zasady przeliczania kwot stosowanych do ustalenia podstawy opodatkowania z waluty zagranicznej na złote (art. 31a ustawy o VAT).

Przeliczanie kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania

Jeśli kwota zastosowana do wyznaczenia podstawy opodatkowania została podana w walucie obcej, należy przeliczyć ją na złote w oparciu o kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy przed powstaniem obowiązku podatkowego. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z kursu wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego. W takim przypadku waluty inne niż euro należy przeliczyć po kursie wymiany względem euro. Jak postąpić, jeśli faktura w walucie obcej została wystawiona przed dniem powstania obowiązku podatkowego? W tej sytuacji podatnik jest zobowiązany przeliczyć kwotę użytą do określenia podstawy opodatkowania, wyrażoną w walucie obcej, zgodnie ze średnim kursem danej waluty podanej przez NBP lub EBC na ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie faktury.
Uwaga: sprzedawcy towarów lub usług mogą dokonać wyceny faktury VAT w walucie zagranicznej na zasadach wynikających z przepisów o podatku dochodowym, stosowanych do przeliczania przychodu podanego w walucie obcej (art. 31a ust.2a ustawy o VAT).

Faktura wystawiona w dwóch walutach a odliczanie podatku VAT

Jakich trudności może nastręczyć faktura wystawiona w walucie krajowej i obcej nabywcy towarów lub usług, który planuje skorzystać z odliczenia podatku VAT? Kwota podatku VAT na fakturze wystawionej przez sprzedawcę zostaje określona w złotych. Nabywca jest wobec tego zobowiązany dokonać jedynie przeliczenia kwoty netto faktury w celu podania jej w Jednolitym Pliku Kontrolnym VAT. Przeliczenia tego nabywca dokonuje na zasadach takich samych, jak sprzedawca. Podatnik będący nabywcą towarów lub usług nie może jednak dokonać wyceny kwoty netto po kursie walut wynikającym z przepisów o podatku dochodowym. Ten sposób przeliczania kwoty opodatkowania jest zarezerwowany dla sprzedawców.

Jak ustrzec się błędów w określaniu wysokości podatku VAT?

Samodzielne obliczanie wysokości podatku VAT, w szczególności gdy konieczne jest dokonywanie przeliczeń z waluty obcej na krajową, może okazać się skomplikowanym zadaniem. Aby ustrzec się błędów, warto skorzystać z pomocy doświadczonych księgowych. Dobre biuro rachunkowe, dostępne pod adresem https://efekta.waw.pl/, świadczy kompleksowe usługi dla osób fizycznych i firm. EFEKTA to doświadczeni eksperci, obeznani z prawem podatkowym i posiadający wieloletnią praktykę w obsłudze księgowej transakcji krajowych i zagranicznych. Obszerna oferta biura rachunkowego EFEKTA obejmuje m.in. prowadzenie ewidencji VAT, wyliczanie wysokości należnego podatku VAT oraz sporządzanie i składanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych. Zapraszamy Klientów zainteresowanych fachowym doradztwem podatkowym w wykonaniu licencjonowanych specjalistów: https://efekta.waw.pl/.

Artykuł partnera