Jak nie dać się oszukać taksówkarzom?

Od sposobu zamówienia kursu, przez sprawdzenie uprawnień kierowcy po skuteczne reklamowanie usługi – korzystający z usług taksówkarskich nie są bezbronni w starciu z naciągaczami. Jak nie dać się oszukać?

Jak ograniczyć ryzyko zostania oszukanym przez taksówkarzy
Jak ograniczyć ryzyko zostania oszukanym przez taksówkarzy?

Podobnie jak w innych branżach, także wśród taksówkarzy trafiają się czarne owce żerujące na niewiedzy i nieuwadze klientów. Pasażer uzbrojony w informacje dotyczące przepisów obowiązujących w przewozach osób ma jednak szansę ograniczyć ryzyko zostania oszukanym oraz sprawnie poradzić sobie, gdy wyprowadzenia w pole nie udało się uniknąć.

„Z punktu widzenia klienta sytuacja jest najbardziej klarowna, jeśli korzysta z usług korporacji taksówkarskiej. Z jednej strony priorytetem dla firmy jest utrzymanie wysokich standardów, co zmniejsza ryzyko padnięcia ofiarą nieuczciwego kierowcy, a z drugiej, w razie ewentualnych problemów, procedura reklamacyjna jest prosta, bo zastrzeżenia można składać za pośrednictwem biura i pasażer od razu trafia pod właściwy adres” – mówi Agata Wieczorek, Dyrektor Strategiczny w korporacji Wawa Taxi.

Tak zminimalizujesz ryzyko bycia oszukanym

1. Zamawiaj kurs telefonicznie, SMS-em, mailem

Zamówienie taksówki za pośrednictwem centrali korporacji powoduje, że w systemie pozostaje stosowna informacja. „Dane te usprawniają dochodzenie swoich praw nie tylko w sytuacji, gdy pasażer czuje się oszukany, ale także w razie np. zagubienia bagażu czy pozostawienia w samochodzie wartościowych przedmiotów” – wskazuje Agata Wieczorek.

2. Sprawdź oznakowanie samochodu

Ustanowione przez władze miasta przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz dodatkowym oznaczeniem pojazdów jednoznacznie wskazują, jakimi cechami musi się wyróżniać taksówka. W stolicy są to pas żółto-czerwony, numer boczny, herb Warszawy, tabliczka zawierająca informacje o cenach (w tym o stawce taryfy dziennej i wysokości opłaty początkowej) oraz tabliczka informacyjna opatrzona hologramem (na przedniej szybie), zawierająca numer licencji taksówkarza i numer rejestracyjny pojazdu.

3. Sprawdź uprawnienia kierowcy

Osoba wykonująca przewóz osób musi posiadać identyfikator z informacją o wydaniu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Zawiera on zdjęcie kierowcy, jego imię i nazwisko oraz numer licencji.

4. Zawsze sprawdzaj wysokość opłaty początkowej oraz koszt przejazdu 1 km

Na terenie każdego miasta obowiązują strefy opłat za przewozy taksówkami, których granice oznaczone są znakami. Władze ustalają też maksymalne taryfy opłat. Stosowane przez taksówkarza stawki za przewozy nie mogą być od nich wyższe, a należność za usługę stanowi bezpośrednie wskazanie taksometru. Ponadto w taksówkach osobowych nie przewiduje się stosowania dodatkowych dopłat, a np. w Warszawie kierowca nie pobiera dodatkowych należności za tzw. „powrót” liczony od miejsca zakończenia kursu z pasażerem do miejsca pierwotnego postoju.

5. Sprawdź wskazania taksometru

Po wejściu do taksówki upewnij się, że na taksometrze nie widnieje już kwota inna od opłaty początkowej. Kierowca nie powinien naliczać np. kosztów za czas oczekiwania, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione.

6. Zaproponuj trasę

Jeśli chciałbyś, aby przejazd odbył się określoną trasą, powiedz o tym kierowcy przed rozpoczęciem kursu. Pozwoli to uniknąć kluczenia zwiększającego koszty podróży.

7. Domagaj się paragonu

Pisemne potwierdzenie wykonanej usługi w postaci paragonu/rachunku/faktury to podstawa dochodzenia wszelkich roszczeń. Bez niego nie jest praktycznie możliwa skuteczna reklamacja. Kierowca taksówki zobowiązany jest po wykonaniu usługi wydać pasażerowi paragon fiskalny lub na jego żądanie rachunek za przejazd. Sam powinien zaproponować je pasażerowi, a jeśli tego nie zrobi – należy się domagać dokumentu stanowiącego podstawę do ewentualnych reklamacji.

Tak możesz walczyć o swoje, jeśli czujesz się oszukany

1. Wezwij na miejsce Policję lub Straż Miejską

Jeśli kierowca nie chce wydać paragonu lub zachowuje się agresywnie, możesz wezwać na miejsce patrol Policji lub Straży Miejskiej. Warto przy okazji zanotować numer rejestracyjny pojazdu lub numer boczny umieszczony na drzwiach auta. Pomoże to w ustaleniu tożsamości nieuczciwego przewoźnika.

2. Zgłoś zastrzeżenia w korporacji

Złożenie reklamacji w korporacji taksówkarskiej (telefonicznie, listem, mailem) to najprostsze rozwiązanie. „Zaufanie klientów stawiamy na pierwszym miejscu i nigdy nie uciekamy przed odpowiedzialnością. Każda złożona reklamacja jest rozpatrywana w możliwie najkrótszym czasie, a zainteresowanego na bieżąco informujemy o prowadzonym postępowaniu” – wyjaśnia Agata Wieczorek.

3. Reklamuj usługę w odpowiednim wydziale urzędu miejskiego

Gdy pasażer uzna, że usługa została wykonana nieprawidłowo, może złożyć skargę w odpowiednim wydziale urzędu miejskiego. W stolicy robi to w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy w formie pisemnej (Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa) lub w formie elektronicznej ([email protected]). Do skargi należy dołączyć paragon lub rachunek.

4. Powiadom Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Skargi przyjmowane są w siedzibach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Delegaturach Inspektoratów. Mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą faksu, telefaksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi rozpatrywane są w drodze podejmowanych mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych w skardze zarzutów.

5. Wnieś skargę do sądu

Jeśli usługodawca odmawia uznania skargi, można zdecydować się na wniesienie skargi do sądu. Wcześniej można próbować rozstrzygnąć spór przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Jest to dużo prostsza i tańsza forma. Pamiętać jednak trzeba, że do rozprawy i wyroku może dojść jedynie wówczas, gdy obie strony wyrażą zgodę w formie „zapisu na sąd”. W praktyce oznacza to, że zainteresowane strony zgodzą się wspólnie na postępowanie przed sądem polubownym. Sądy te działają przy Inspekcji Handlowej, a prawnicy Federacji Konsumentów mogą pomóc osobom, które chcą wnieść sprawę do sądu polubownego. Jeżeli podjęte przez sąd czynności nie będą połączone z żadnymi wydatkami, postępowanie będzie bezpłatne. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi wyrokiem sądu powszechnego. Do sądu konsumenckiego można wnosić sprawy niezależnie od wartości przedmiotu sporu.