Jak ubezpieczyć się na życie?

jak ubezpieczyc zycie

Żargon ubezpieczeniowy może nie dla każdego być zrozumiały. Warto wiedzieć, na jakie kwestie zwrócić uwagę, wykupując ubezpieczenie na życie chroniące całą rodzinę.

Polisa na lata
Na rynku ubezpieczeniowym w Polsce mamy do dyspozycji wiele ofert pozwalających na zawarcie polisy na życie. Wybierając konkretną, powinnyśmy wiedzieć, jakiej ochrony oczekujemy, jak wysoką składkę ubezpieczeniową jesteśmy w stanie płacić oraz jaka suma ubezpieczeniowa będzie dla nas optymalna. Ważną kwestią będzie także i to, czy chcemy skorzystać z oferty ubezpieczenia wyłącznie na życie, gdzie ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczeniową osobom uposażonym po naszej śmierci, czy też chcemy korzystać z dodatkowych opcji ubezpieczeniowych.

Podstawowe ubezpieczenie
W wersji najbardziej standardowej ubezpieczenie na życie, nazywane również terminowym ubezpieczeniem na życie lub po prostu polisą na życie, stanowi zabezpieczenie dla osób bliskich ubezpieczonego. Firma ubezpieczeniowa wypłaca świadczenie w momencie śmierci klienta, jego śmiertelnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, w zamian otrzymując regularne składki.

W nieco bardziej rozbudowanej formie taka polisa pozwala na uzyskanie świadczenia, jeśli ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, będzie poważnie chory i znajdzie się w szpitalu.

Inne polisy
Ciekawą konstrukcję ma polisa na życie i dożycie, która zabezpiecza finansowo najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci, ale w przypadku dożycia określonego wieku otrzymuje on dodatkowe pieniądze z polisy.

Istnieją także polisy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Część składki określona przez klienta przeznaczana jest na ochronę życia, a druga, zwykle większa, na inwestycje dokonywane w fundusze. Ubezpieczony wybiera, w jakim trybie – zrównoważonym czy agresywnym, chce inwestować swoje pieniądze. Zyski z polisy zależą od tego, ile zarobią wybrane przez klienta fundusze. Jeśli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej klient umrze, pieniądze zgromadzone na koncie ubezpieczeniowym trafią do osób uposażonych, nawet bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Jeśli pracujemy w dużym zakładzie pracy, być może mamy szansę na uzyskanie polisy na życie od pracodawcy. Przykładowo ubezpieczenie grupowe w Signal Iduna przynosi ubezpieczonym ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku, choroby, hospitalizacji czy urodzenia dziecka i śmierci osób bliskich – małżonka, rodzica czy teścia. Plusem ubezpieczenia grupowego jest niska składka i prostota zawarcia umowy z ubezpieczycielem.