Jakie uprawnienia ma firma windykacyjna? Sprawdź!

Masz na swoim koncie długi i kontaktuje się z Tobą firma windykacyjna? Możesz zastanawiać się, na jakiej podstawie to robi oraz jakie ma uprawnienia. Dowiedz się, jaki jest zakres działalności takiego podmiotu i dlaczego warto z nim podjąć współpracę.

Jakie uprawnienia ma firma windykacyjna? Sprawdź!

Na początek warto wyjaśnić bardzo ważną kwestię: firma windykacyjna nie jest tym samym podmiotem co komornik sądowy. Najważniejsze różnice są następujące:

 • firma windykacyjna podejmuje działania głównie na polubownym etapie odzyskiwania zaległych należności od dłużnika, a komornik, gdy został już wydany sądowy nakaz zapłaty z tytułem wykonawczym;
 • firmy windykacyjne są podmiotami prywatnymi, które obsługują sprawy osób zadłużonych, zaś komornik to urzędnik państwowy;
 • współpraca z firmą windykacyjną jest dobrowolna, a osoba zadłużona może ustalić dogodne oraz bezpieczne dla siebie warunki spłaty, zaś egzekucja komornicza jest przymusowa i może objąć np. zajęcie wypłaty czy licytację majątku.

Już to krótkie zestawienie pokazuje, że współpracy z firmą windykacyjną nie należy się bać. Wręcz przeciwnie – może ona pomóc rozwiązać problem długu polubownie, bez narażania się na proces sądowy czy przymusową egzekucję komorniczą.

Jakie prawa i obowiązki ma firma windykacyjna?

Firma windykacyjna najczęściej przejmuje obsługę osoby zadłużonej wówczas, kiedy ciążący na niej dług został sprzedany nowemu wierzycielowi. Często taką decyzję podejmują m.in. banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej czy dystrybutorzy energii elektrycznej – po to, aby szybciej odzyskać należności.

Sprzedaż długów jest działaniem w pełni zgodnym z prawem, a o takiej sytuacji dłużnik zostaje poinformowany w korespondencji dotyczącej cesji wierzytelności.

Jeśli w wyniku cesji wierzytelności na nowy podmiot obsługę długu przejmie firma windykacyjna, uzyskuje ona prawo do kontaktowania się z osobą zadłużoną w celu rozwiązania tego problemu.

Oznacza to, że należy się kontaktować właśnie z tym podmiotem, a nie z wierzycielem pierwotnym (czyli np. bankiem, gdzie zaciągnąłeś pożyczkę, z którą zalegasz). Firma windykacyjna ma m.in. prawo do:

 • prowadzenia kontaktów z osobą zadłużoną – zarówno drogą pisemną, telefonicznie, jak i on-line. Nie musisz się jednak obawiać – odbywają się one z poszanowaniem prywatności i w rozsądnych godzinach;
 • zawierania ugody z osobą zadłużoną – a więc ustalenia z nią nowych warunków spłaty, czyli np. rozłożenia zobowiązania na dogodne raty.

Pamiętaj, że firma windykacyjna nie pobiera za swoją pracę opłat od dłużnika. Jedyne dodatkowe koszty związane z długiem, na które jesteś narażony, jeśli podpiszesz ugodę, to ustawowe odsetki od przekroczenia terminu spłaty, które obecnie wynoszą Unikasz też wówczas kosztów sądowych i egzekucyjnych.

A co z obowiązkami firmy windykacyjnej? Najistotniejsze z Twojego punktu widzenia to:

 • obowiązek poinformowania osoby zadłużonej, z jakiego tytułu prowadzona jest windykacja – taką wiadomość otrzymasz najczęściej w pierwszym piśmie;
 • obowiązek uszanowania Twojej prywatności, w myśl regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO;
 • obowiązek weryfikacji tożsamości osoby, z którą prowadzona jest rozmowa telefoniczna – możesz spodziewać się, że doradca poprosi Cię np. o podanie daty urodzenia, czy numeru PESEL.

Dobrze również wiedzieć, że firmy windykacyjne takie, jak np. Ultimo działają w oparciu o Zasady Dobrych Praktyk – a zatem etycznie i z poszanowaniem praw osoby zadłużonej.

Jakie uprawnienia w kontakcie z firmą windykacyjną ma osoba zadłużona?

Współpraca osoby zadłużonej z firmą windykacyjną przebiega na partnerskich warunkach. A to oznacza, że zarówno jedna, jak i druga strona, dysponuje określonymi prawami.

Jako dłużnik, w kontakcie z firmą windykacyjną, możesz m.in.:

 • poprosić o wskazanie, jakich zobowiązań finansowych dotyczą przysyłane Ci pisma;
 • poprosić o informacje na temat cesji tej wierzytelności;
 • negocjować warunki spłaty zobowiązania – wskazać, jaką sumę jesteś w stanie płacić każdego miesiąca, aby na spokojnie uregulować zaległą kwotę;
 • podpisać ugodę bez konieczności bezpośredniego spotykania się z doradcą – np. za pośrednictwem wygodnego portalu obsługi klienta on-line.

Nowoczesne metody spłaty długów

Współpraca z firmą windykacyjną może osobie zadłużonej przynieść duże korzyści – sprawić, że proces regulowania zaległych zobowiązań przebiegnie bez stresu. Rozłożenie długu na niewielkie raty pozwoli, krok po kroku, odzyskać finansową niezależność.

Podpisanie ugody jest dziś prostsze niż kiedykolwiek. Aby zawrzeć porozumienie, nie trzeba nawet bezpośrednio kontaktować się z firmą windykacyjną. Wystarczy zalogować się na portalu obsługi klienta, np. takim jak eUltimo, i tam w kilka minut ustalić nowy harmonogram spłaty.

Jeśli zaś masz wątpliwości lub pytania, nie wahaj się zadzwonić do doradcy. Wspólnie z nim precyzyjnie oszacujesz swoje możliwości finansowe i uzgodnisz kwotę miesięcznych rat, a w efekcie – uwolnisz się od długów raz na zawsze.

[1] http://www.kodekscywilny.pl/artykul,1688,11136,odsetki-po-zmianach-w-2016-r.html

Artykuł partnera