Kiedy szczepienia przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci

kiedy szczepieniaStowarzyszenie „Parasol dla Życia” działające na rzecz dzieci cierpiących z powodu inwazyjnych chorób bakteryjnych, z radością odnotowuje fakt, że 1 października weszło w życie długo oczekiwane przez autorytety medyczne i rodziców rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych. W imieniu wszystkich rodziców dzieci z grup ryzyka wyrażamy głęboką wdzięczność Pani Minister za podjęcie decyzji umożliwiającej najsłabszym maluszkom możliwość skorzystania z nowoczesnej profilaktyki szczepionkowej. Nadal jednak jesteśmy przepełnieni troską o pozostałą część populacji dzieci do lat dwóch, bo to właśnie one tak naprawdę są grupą ryzyka w zagrożeniu zakażeniami pneumokokowymi.

Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że mimo całkowitej zgody środowiska medycznego a także zrozumienia konieczności rozszerzenia kalendarza szczepień o obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci wśród decydentów, nie poczyniono żadnych kroków zmierzających do wprowadzenia tych zmian w roku 2009.

W związku z rosnącym niepokojem spowodowanym losem najmłodszych Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” zwróciło się z apelem do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, jak również do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych o podjęcie działań zmierzających do realnego zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację rozszerzonego kalendarza szczepień w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że mimo uciekającego czasu, a może właśnie przez wzgląd na niego, osoby decydujące o losie kalendarza szczepień na rok 2009 pochylą się nad nim i znajdą rozwiązanie, dzięki któremu polskie dzieci nie będą dyskryminowane z powodu miejsca zamieszkania i otrzymają taki sam dostęp do nowoczesnej profilaktyki szczepionkowej, jak ich rówieśnicy z innych krajów.

Friday, 3 October 2008

Sabina Szafraniec – mama Kuby
Prezes Stowarzyszenia „Parasol dla Życia”