PIT 37 – rozliczyć się samodzielnie czy z małżonkiem?

PIT 37 to jeden z najpopularniejszych formularzy, po jakie sięgają podatnicy. Kiedy rozliczenie się wspólnie z małżonkiem będzie korzystne?

Financial consultant presents bank investments to a young couple
PIT 37 – rozliczyć się samodzielnie czy z małżonkiem?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika jest rozliczenie się z dochodów z fiskusem. Obowiązek ten należy wypełnić do końca kwietnia za rok poprzedni.

Choć rozliczać należy się systematycznie, czyli co roku, to jednak temat ten nasuwa wiele pytań. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą zastanawiać się, kiedy rozliczenie się wspólnie z małżonkiem z fiskusem będzie dla nich korzystne. Okazuje się, że są sytuacje, w których warto pokusić się o wspólne wypełnienie najpopularniejszego PIT-u.

Kiedy warto rozliczyć się z małżonkiem?

Względy finansowe są głównym powodem, dla którego podatnicy pozostający w związku małżeńskim decydują się na wspólne rozliczenie. PIT 37 jest właściwy zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i dla tych, którzy chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Kiedy warto zdecydować się na to drugie rozwiązanie?

Załóżmy, że pracujesz zawodowo. Z tytułu wykonywanej pracy na twój rachunek bankowy co miesiąc wpływa wynagrodzenie, dzięki któremu utrzymujesz swoją rodzinę. Jeżeli twój małżonek nie pracuje, to wspólne rozliczenie będzie bardzo korzystne. Wykazany dochód będzie trzeba bowiem podzielić na dwa. Jest zatem szansa, że nie przekroczycie pierwszego progu podatkowego i tym samym nie będziecie musieli zapłacić wyższego podatku. To usłyszysz od każdego specjalisty zatrudnionego w biurze rachunkowym – komentuje specjalista z portalu praca-katowice.info.

Rozliczanie się z małżonkiem opłaca się również w sytuacji, gdy jeden z małżonków zarabia niewielkie kwoty, drugi zaś przeciwnie – osiąga wysokie zarobki. Wówczas także istnieje możliwość uniknięcia zapłaty wyższego podatku.

O czym musicie pamiętać?

Jeżeli wasza sytuacja zawodowa i finansowa jednoznacznie wskazuje, że korzystniejsze dla was będzie wspólne rozliczenie się z fiskusem, powinniście pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe. Korzystając z usług biura rachunkowego, z pewnością zostaniecie poinformowani o sytuacjach wyłączających możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać podatnicy, którzy m.in.:

  • posiadają wspólność majątkową,
  • pozostawali w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy,
  • zamieszkują na stałe w Polsce.

Ustawodawca przewidział również możliwość wspólnego rozliczenia się podatników pozostających w związku małżeńskim, ale zamieszkujących na terenie m.in. innego kraju należącego do Unii Europejskiej. W takiej sytuacji konieczne jest jednak odwołanie się do przepisów i sprawdzenie, jakie jeszcze wymagania muszą spełnić podatnicy zainteresowani wspólnym rozliczeniem się.

1% podatku i rozliczenie online

Jako osoba zainteresowana rozliczeniem się wspólnie z małżonkiem, możesz zastanawiać się, czy będziesz mógł przekazać 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego (zobacz: wykaz Organizacji Pożytku Publicznego). Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca – wraz z małżonkiem możecie wspólnie przekazać 1% podatku na wybraną organizację, która widnieje w spisie podmiotów uprawnionych do otrzymania dochodów z tego tytułu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w roku bieżącym wszyscy zainteresowani podatnicy mogą przesłać wypełnioną deklarację podatkową online. To wygodny sposób doceniany przez coraz więcej osób. Fakt, że będziesz rozliczał się wraz z małżonkiem nie ma znaczenia.