Po jakich studiach najlepsze zarobki?

Mimo wielu sprzecznych informacji, okazuje się, że ukończenie studiów wyższych ma wpływ na wysokość pierwszych zarobków.

Po jakich studiach najlepsze zarobki? Foto: Pixabay

Według danych Pracuj.pl osoby po studiach mogą liczyć na zarobki wyższe nawet o 1400 zł brutto niż ich koledzy, którzy zakończyli edukację po liceum bądź szkole zawodowej.

Wysokość wynagrodzenia tuż po studiach to kwestia przede wszystkim wybranego kierunku. Istnieją specjalizacje, na które popyt jest znacznie wzmożony. Absolwenci najbardziej pożądanych kierunków od samego początku kariery mogą otrzymać pensje znacznie wyższe od średniej krajowej.

Gdzie najwyższe, a gdzie najniższe zarobki?

Od lat w czołówce utrzymują się kierunki związane z IT, inżynierią czy lotnictwem. Specjaliści w tych dziedzinach mogą zarobić już od 4700 do 5700 zł brutto. Tuż za nimi znajdują się farmaceuci i marketingowcy, którzy mogą liczyć na kwoty rzędu 4600 zł brutto na start.

Najmniejsze pensje tuż po studiach otrzymują absolwenci biologii, historii, geografii czy wychowania fizycznego. Na podobne zarobki mogą nastawiać się absolwenci kosmetologii oraz fizjoterapii, a także osoby po administracji i pedagogice. Kwoty w tych grupach zawodowych wahają się w granicach od 2900 do 3500 zł brutto.

Warto podkreślić, że w najgorzej opłacanych grupach zarobki nie rosną dynamicznie wraz ze wzrostem doświadczenia. Np. absolwent administracji po kilku latach pracy może zarabiać zaledwie o 200 zł więcej.

Miejsce ma znaczenie

Nie dziwią dane, że najlepiej zarabiają młodzi pracownicy w województwach mazowieckim czy dolnośląskim. Początkujący pracownicy z doświadczeniem do 3 lat mogą spodziewać się najniższych pensji w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W województwach lubelskim i świętokrzyskim jednak średnie wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej wynosi zaledwie o 100 zł więcej.

Dodatki do pensji

Według wyników badań Grupy Pracuj, 4 na 10 absolwentów studiów wyższych otrzymuje prywatną opiekę medyczną w pakiecie benefitów. Często, choć nie zawsze, pakiet taki obejmuje także dofinansowanie do zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie.

Pakiety udogodnień najczęściej otrzymują młodzi pracownicy specjalizujący się w branży HR (zasobów ludzkich). Niewątpliwie dużym czynnikiem tego zjawiska jest fakt, że pracownicy tej specjalizacji mają znacznie wyższą świadomość roli dodatków pozapłacowych w motywowaniu pracowników. Na benefity jednak rzadko liczyć mogą osoby rozpoczynające karierę w budownictwie, prawnicy oraz absolwenci słabiej opłacanych kierunków wymienionych wyżej.

Po jakich studiach najlepsze zarobki? Foto: Pixabay