Po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej

dzien informacji pozytywnej

Informacja pozytywna jest jednym z dwóch rodzajów informacji gospodarczej, jakie na nasz temat mogą
zostać umieszczone w biurach informacji gospodarczej. Na szerszą skalę znana jest informacja negatywna,
która przyznawana jest konsumentom, którzy mają problem z terminowym i pełnym regulowaniem
należności. Jednak nie wszyscy jeszcze wiedzą, że można posiadać informację pozytywna, która potwierdza
rzetelność i wiarygodność danego konsumenta czy firmy. Taka informacja jest pewnego rodzaju referencją
dla kontrahentów, usługodawców, banków i instytucji finansowych, dzięki której zyskują pewność, że dany
konsument bądź przedsiębiorca na czas reguluje swoje zobowiązania.

21 maja po raz pierwszy obchodzimy Dzień Informacji Pozytywnej. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest
Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. Celem tej inicjatywy jest zaznajomienie
konsumentów z informacją pozytywną – czym jest i co można dzięki niej uzyskać. Budowanie pozytywnej
historii finansowej staje się coraz ważniejsze, ponieważ różne firmy i instytucje usługowe sprawdzają
naszą wiarygodność finansową. Na koniec I kwartału 2015 r. w bazie Rejestru Dłużników ERIF znajdowało
się ponad pół miliona informacji pozytywnych. To aż o 44% więcej niż na koniec IV kwartału 2014 r.

– Jak pokazują niezależne opracowania, w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych zarówno informacje
pozytywne, jak i negatywne są traktowane jako wzajemnie uzupełniające się dane, które dają pełny obraz
wiarygodności płatniczej konkretnych firm i osób. Dostarczają informacji na temat rzetelności płatniczej,
będącej jedną z podstaw zaufania w obrocie gospodarczym. Jednak w Polsce wiedza na temat informacji
pozytywnej dla konsumentów jest nowa i wciąż słabo rozpowszechniona – wyjaśnia Edyta Szymczak, Prezes
Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. – Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić do kalendarza
Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej. W ramach tej akcji, za pośrednictwem specjalnego serwisu
infoPozytywni.pl chcemy pokazywać, że budowanie pozytywnej historii płatniczej jest ważne nie tylko dla
firm, z których usług korzystamy. Jest też istotne dla nas – konsumentów i przedsiębiorców, którzy na co
dzień zaciągają zobowiązania i korzystają z różnych usług finansowych – dodaje Edyta Szymczak.
Z najnowszego raportu zweryfikowanego przez niezależnego biegłego rewidenta „Wielkość i struktura bazy
danych Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.” za I kwartał 2015 roku wynika, że na dzień 1 kwietnia 2015 roku
w bazie tego biura na blisko 2,5 mln informacji gospodarczych znajdowało się ponad pół miliona
informacji pozytywnych. To aż o 44% więcej, niż odnotowano na koniec IV kwartału 2014 roku.
Posiadanie pozytywnego wpisu w rejestrze biura informacji gospodarczej może pomóc np. w uzyskaniu
korzystnej dla nas decyzji kredytowej, pożyczki czy możliwości zakupów na raty. Dodatkowo, posiadanie
pozytywnej historii płatniczej może w przyszłości bezpośrednio przełożyć się na naszą pozycję negocjacyjną
z instytucjami finansowymi oraz dostawcami usług takich jak telefonia komórkowa czy internet. Przed
podpisaniem umowy firmy te sprawdzają swoich obecnych i potencjalnych klientów w biurach informacji
gospodarczej. Istotne są dla nich informacje, czy nie zalegamy z jakimiś płatnościami, czy opłacamy swoje
rachunki bądź faktury na czas. W I kwartale 2015 r. w oparciu o dane z bazy Rejestru Dłużników ERIF
pobranych zostało 1,4 mln raportów kredytowych, tj. o ok. 26% więcej niż w I kwartale 2014 roku.
– Dbanie o pozytywną informację gospodarczą na własny temat będzie przynosić korzyści samym
zainteresowanym. Już sama chęć budowania pozytywnej historii kształtuje dobre nawyki finansowe – sprzyja
terminowemu regulowaniu zobowiązań oraz kontroli własnych wydatków. Otrzymanie informacji
pozytywnej na swój temat w bazie biura informacji gospodarczej jest łatwe. Za każdorazowo zapłacone
na czas należności możemy dostać pozytywny wpis. A na co dzień wiele osób i tak płaci na czas m.in.
za abonament telefoniczny, telewizję, Internet, rachunki za media lub spłaca kredyty lub pożyczki – mówi
Edyta Szymczak.