Stłuczka, co robić?

Jazda samochodem to z jednej strony przyjemność, a z drugiej ryzyko. W 2016 r. polska policja odnotowała ponad 33 000 wypadków drogowych. To dużo. Stłuczek zaś było kilka razy więcej. Wskazują na to statystyki prowadzone przez firmy ubezpieczeniowe, działające na polskim rynku.

co zrobić gdy jest stłuczka
Stłuczka, co robić?

Jeśli zdarzy Ci się stłuczka, co robić w sytuacji? Jak się z tym optymalnie uporać?

Czym jest stłuczka, a czym jest wypadek?

Stłuczka to nic innego jak potoczne określenie kolizji drogowej, w którym uszkodzone zostały pojazdy, ale poza tym nikt nie odniósł żadnych obrażeń. W sytuacji, gdy choć jeden z uczestników takiego zdarzenia odniesie jakiekolwiek obrażenia, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, takie zdarzenie jest już kwalifikowane jako wypadek drogowy. Stłuczka niesie ze sobą konieczność likwidacji szkody, która stanowi jej niefortunny efekt. Nie jest to jednak jedyna rzecz na którą warto zwrócić uwagę biorąc udział w tego typu zdarzeniu drogowym.

Stłuczka, co robić? Najważniejsze to zachować spokój

Stłuczka jest najczęściej wynikiem nieuwagi jednego z uczestników ruchu. Jej konsekwencje sprowadzają się do naprawy samochodu oraz załatwienia formalności i kosztów z tym związanych. Warto się postarać się zachować spokój, gdyż to tak naprawdę jedyna, sprawdzona droga umożliwiająca jak najszybszą eliminację negatywnych skutków zdarzenia drogowego.

Zabezpiecz samochód oraz miejsce zdarzenia

Jeżeli auta, które brały udział w stłuczce, nie zostały unieruchomione na dobre to należy, w miarę możliwości, zjechać nimi na pobocze i zwrócić uwagę na to, aby miejsce, gdzie doszło do zdarzenia nie stwarzało niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Osoby biorące udział w kolizji powinny założyć odblaskowe kamizelki, stanowiące obowiązkowe wyposażenie każdego auta. Jeśli stłuczka miała miejsce w obszarze zabudowanym to 1 metr za samochodem powinien zostać ustawiony trójkąt ostrzegawczy. W analogicznej sytuacji, poza terenem zabudowanym, trójkąt ostrzegawczy powinien znajdować się w odległości 30 – 50 metrów od ostatniego pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. Brak odpowiedniego oznakowania miejsca kolizji drogowej jest karany mandatem przez policję. Jego wysokość może wynosić nawet 300 zł.

Sprawdź, czy stłuczka nie jest jednak wypadkiem

Bezpośrednio po stłuczce należy koniecznie sprawdzić stan zdrowia wszystkich jej uczestników. Aby zdarzenie drogowe zostało zakwalifikowane jako stłuczka, absolutnie nikt nie może zostać ranny. Najlepiej, gdy istnieje możliwość formalnego potwierdzenia tego stanu rzeczy. Jest to szczególnie ważne dla służb mundurowych, jeżeli zostaną wezwane oraz ubezpieczyciela, który w określonych sytuacjach wprowadza w życie określone procedury.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co, do stanu zdrowia uczestników kolizji drogowej, należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112 i przedstawić zaistniałą sytuację. Dyspozytor na podstawie tych właśnie informacji będzie w stanie wysłać na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Co ważne, udzieli też telefonicznie informacji na temat postępowania z ewentualnymi rannymi. To bezcenna wiedza, gdyż może uratować komuś życie.

Stłuczka, co robić? Czy trzeba wzywać policję?

W sytuacji, gdy żaden z uczestników stłuczki, nie odniósł żadnych obrażeń, a z obu stron jest wola polubownego załatwienia sprawy, nie trzeba wzywać policji. Są jednak od tej zasady wyjątki. Poszkodowany w kolizji drogowej, może podejrzewać, że jej sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Sprawdzeniem tego powinna zająć się właśnie policja. Innym przypadkiem, gdy konieczne może okazać się wezwanie służb mundurowych, są wymogi wynikające z umowy leasingowej, którą może być przykładowo objęte jedno z aut biorących udział w stłuczce. Warto pamiętać, że wezwanie policji będzie skutkowało mandatem dla sprawcy zdarzenia drogowego, co nie występuje w przypadku polubownego załatwienia sprawy.

Wypełnij druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym

W Polsce, od pewnego czasu, funkcjonuje Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS). To zasadnicza zmiana na krajowym rynku ubezpieczeniowym. Daje poszkodowanemu możliwość uzyskania odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, co wcześniej było niemożliwe. Likwidacja szkody leżała po stronie ubezpieczyciela sprawcy. Teraz też tak jest, lecz formalności z tym związane załatwiają między sobą sami ubezpieczyciele. Dzięki temu poszkodowany otrzymuje odszkodowanie o wiele szybciej, co w zaistniałej sytuacji ma kluczowe znaczenie. O Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) można dowiedzieć się więcej na stronie: http://zglaszamstluczke.pl/. Informacje tam zawarte pozwalają znaleźć konkretną odpowiedź na pierwsze pytanie, które rodzi się w głowach uczestników zdarzenia drogowego, czyli „stłuczka, co robić?”.

Jak załatwić formalności związane ze stłuczką?

Bezpośrednio po stłuczce, jej uczestnicy powinni wypełnić druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym, który udostępnia nasz ubezpieczyciel. Warto mieć taki niewypełniony formularz przy sobie. Oświadczenie można spisać również na zwykłej kartce, ważne aby zawierało:

  • opis zdarzenia i powstałych szkód, wraz z dokumentacją powstałych szkód
  • dane osobowe kierowców uczestniczących w zdarzeniu – imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery praw jazdy, numery PESEL, adresy zameldowania,
  • dane pojazdów biorących udział w stłuczce – marki, modele, numery rejestracyjne,
  • numery polis i nazwy ubezpieczycieli sprawcy oraz poszkodowanego lub poszkodowanych
  • podpisy uczestników zdarzenia – kierowców, a także świadków całego zajścia.

W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie chce podać powyższych danych, należy wezwać policję. Interwencja służb mundurowych w razie stłuczki nie jest koniecznością, choć w określonych okolicznościach nie należy jej unikać.
Zasadniczym warunkiem otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela jest jak najszybsze zgłoszenie odpowiednio udokumentowanego zdarzenia drogowego. Dla posiadaczy ubezpieczenia AC maksymalny, dopuszczalny na to termin to 7 dni. Dzięki wprowadzeniu Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) spora grupa poszkodowanych może liczyć na znacznie szybsze odzyskanie należnego im odszkodowania. Warto przy tym pamiętać, że BLS stosuje się wyłącznie w przypadku kolizji dwóch aut osobowych, zarejestrowanych w kraju, gdzie wartość szkód nie przekracza 30 tysięcy złotych. W razie innych sytuacji, zastosowanie znajdują dotychczasowe przepisy.

 

Artykuł sponsorowany