Stres i problemy emocjonalne – jaki mogą mieć wpływ na zdrowie?

Różne stany chorobowe i dolegliwości mogą być powodowane przez problemy emocjonalne. Stres i kondycja psychiczna wpływa także na nasilenie niektórych objawów.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że psychiczne samopoczucie może odbijać się na zdrowiu fizycznym. Zobacz, w jakich przypadkach tak się dzieje najczęściej!
Zdrowie człowieka składa się z wielu sfer, jednak stanowi pewną całość. Definiowanie go nie tylko przez pryzmat choroby, ale również w kontekście emocji i funkcjonowania społecznego ma odbicie również w definicji zdrowia proponowanej przez WHO. Każda ze sfer życia człowieka może rzutować także na inne i być przyczyną różnych zaburzeń. Choroby takie jak np. fibromialgia, łuszczyca czy zespół jelita drażliwego są ściśle związane z emocjami, lękiem i stresem. Jak psychika oddziałuje na zdrowie?

Fibromialgia – tajemnicza choroba

Do chorób, które łączą się ze stresem i zaburzeniami emocjonalnymi należy fibromialgia. Jej etiologia jest nieznana, jednak zalicza się ją do chorób tkanki łącznej. Objawia się różnymi dolegliwościami, głównie bólem i sztywnością ciała. U pacjentów, u których pogarsza się stan psychiczny, może dochodzić do nasilenia objawów.

Zespół jelita drażliwego

Kolejna jednostka chorobowa, która związana jest ze stanem emocjonalnym pacjenta to zespół jelita drażliwego. U chorego diagnozowane są czynnościowe zaburzenia pracy jelit, jednak nie towarzyszą im przyczyny somatyczne. W tej chorobie pacjent doświadcza różnych dolegliwości związanych z jelitami. Są to np. uciążliwe bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia i biegunki. Zaostrzenie dolegliwości ma zwykle związek z czynnikami psychologicznymi i narażeniem na stres.

Refluks i choroba wrzodowa

Stres ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całego przewodu pokarmowego. Często wymienia się go jako przyczynę choroby wrzodowej żołądka i refluksu. Stres może w tym przypadku również nasilać dolegliwości i pogarszać samopoczucie pacjenta. Mimo iż mechanizm takiego wpływu nie został dokładnie poznany, to jest on często obserwowany u chorych.

Łuszczyca

Problemy emocjonalne mogą wpływać również na rozwój i zaostrzenia chorób dermatologicznych. Dotyczy to np. pacjentów z łuszczycą. U osób, które doświadczają silnego lub przewlekłego stresu oraz w przypadku różnych zaburzeń emocjonalnych, stan skóry ulega pogorszeniu i nasilają się objawy związane ze swędzeniem i pieczeniem zmian łuszczycowych. Problemy emocjonalne wymienia się również wśród przyczyn rozwoju tej choroby.

Czy stan zdrowia wpływa na stres?

Warto wiedzieć, że często ma miejsce również odwrotna zależność. Stan zdrowia fizycznego ma wpływ na sferę emocjonalną. Stres jest stanem fizycznym i wiąże się z konkretnymi rekcjami biochemicznymi, mogą go wyzwalać zarówno czynniki somatyczne, jak i emocjonalne. Obawa o zdrowie i dokuczliwość towarzyszących chorobie objawów także mogą być stresorem. W takim przypadku pacjent może doświadczać swoistego błędnego koła – stres nasila objawy, które zwiększają poziom stresu, który z kolei wzmacnia dolegliwości.

Artykuł partnera