Jak technika Pomodoro poprawia koncentrację?

Problemy z koncentracją i zarządzaniem czasem znacząco utrudniają efektywną pracę lub naukę. Sposobem na ich pokonanie jest Technika Pomodoro.

Technika Pomodoro poprawia koncentrację. Foto Marcelo Leal /unsplash

Człowiek jest w stanie działać w pełnym skupieniu jedynie przez określony czas. Dlatego jeśli chcemy, aby nasza praca była jak najbardziej efektywna, powinniśmy robić regeneracyjne przerwy. Pozwolą nam one nie tylko na odpoczynek, ale również na podstawowy reset i uzyskanie maksymalnej uwagi po przerwie – już w czasie działania. Z pomocą w prawidłowej organizacji czasu przychodzi nam Technika Pomodoro. Oto na czym polega i jak z niej korzystać.

Podstawowe zasady

Głównym zadaniem techniki jest pomóc w 100% skupieniu się na wykonywanym zadaniu i odcięciu się od czynników rozpraszających. Opiera się ona na przekonaniu, że człowiek nie jest w stanie być nieustannie skoncentrowany, dlatego poszczególne okresy, w których pracujemy z najwyższą wydajnością, powinny być od siebie oddzielone rozprężającymi przerwami. Sama praca natomiast powinna być zaplanowana i podzielona na mniejsze etapy zadań. Technika opiera się na podziale czasu pracy na 25-minutowe bloki, podczas których wykonujemy wyłącznie przygotowane wcześniej zadania, unikając angażowania się w inne i ulegania zewnętrznym rozpraszaczom. Jeśli podczas takiego bloku natkniemy się na kolejne zadanie, które nie wymaga od nas natychmiastowego zaangażowania, to zamiast przerywać wykonywaną czynność, zapiszmy nowy cel na liście „do zrobienia” i wróćmy do obecnego zadania. Upływ czasu poszczególnych bloków kontroluje minutnik – możemy korzystać z klasycznego czasomierza kuchennego, który był podstawą techniki, lub skorzystać ze specjalnych stron lub aplikacji odmierzających czas. W sieci są dostępne minutniki specjalnie dopasowane do Techniki Pomodoro, oferujące również możliwość stworzenia listy zadań. Jeśli natomiast chcemy uniknąć nadmiernego przełączania kart w przeglądarce, lepiej sporządzić swoją listę na kartce. Dzięki temu będzie stale „pod ręką”, przez co w każdej chwili będziemy mogli ją uzupełnić – bez zmiany okna, na którym w danym momencie pracujemy. Po zakończeniu 25-minutowego bloku i odznaczeniu wykonanego zadania, mamy czas na 3-5 minut odpoczynku, podczas których możemy napić się wody, przeciągnąć się lub rozprostować plecy. Nie powinniśmy rezygnować z tych przerw, ponieważ odpoczynek pomiędzy blokami jest niezbędny, by umożliwić utrzymanie koncentracji podczas czasu pracy. Po zrealizowaniu kilku bloków należy zrobić sobie dłuższą przerwę, od 15 do 30 minut.

Plan działania

Sporządzenie listy zadań jest początkiem pracy z Techniką Pomodoro oraz jej podstawą. Dobrze rozplanowana praca pozwala na efektywniejsze działania, ponieważ podczas poszczególnych bloków nie tracimy czasu na ustalanie priorytetu oczekujących zadań. W sporządzaniu listy ważna jest nie tylko wspomniana priorytetowość zaplanowanych działań, ale również podzielenie ich na etapy, które jesteśmy w stanie zrealizować podczas jednego okresu. Dzięki temu przy bardziej złożonych projektach nie narażamy się na przerwanie pracy w połowie zadania. Fizyczna lista daje nam możliwość wykreślania zrealizowanych etapów, co z kolei w wymierny sposób pokazuje postępy w pracy, a więc i zwiększa naszą satysfakcję i motywację do dalszego działania.

Rozpraszacze

Są one głównym przeciwnikiem efektywności. W świecie technologii z każdej strony docierają do nas nowe bodźce w postaci maili, powiadomień w aplikacjach, SMS-ów czy rozmów telefonicznych. Ważne jest, aby podczas pracy walczyć z uleganiem dystraktorom i nie ulegać chęci sprawdzenia Facebooka podczas nauki lub przeczytania dwóch nowych maili, które czekają na nas w służbowej skrzynce. Jeśli tylko mogą one poczekać, nie powinniśmy przerywać pracy, ponieważ nagła zmiana zadania wybija nas z rytmu, zmniejsza koncentrację, a tym samym i efektywność. W takiej sytuacji kolejne zadanie lub pomysł, który nam przyszedł do głowy zapisujemy na liście i wracamy do zadania. Nowościami zajmiemy się po jego zakończeniu. Jeżeli smartfon nie jest niezbędnym narzędziem pracy, warto się od niego odciąć na czas sesji – wyłączyć powiadomienia lub całe aplikacje, których nie powinniśmy używać i usunąć telefon z zasięgu ręki. W przypadku pracy w domu, w Technikę Pomodoro warto wprowadzić również domowników, aby wiedzieli, że nie należy nam przerywać pracy podczas poszczególnych bloków, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Technika dopasowana do potrzeb

Wyjściowe zasady techniki obejmują podział na 25-minutowe bloki czasowe przeznaczone na pracę, 5-minutowe przerwy, oraz 15-30 minut odpoczynku po 4 sesjach Pomodoro. Zasady te są jednak elastyczne – w razie konieczności możemy dostosować technikę do własnych potrzeb. Specyfika pracy niekiedy wymaga od nas pełnego zaangażowania, które trwa znacznie dłużej niż zwyczajowe 25 minut. Dlatego jeśli tylko jesteśmy w stanie pozostać skupieni przed dłuższy czas, np. przez 60 lub 90 minut, i nie musimy w tym czasie monitorować innych działań, możemy wydłużyć bloki przeznaczone na pracę czy naukę. Dzięki temu wykorzystamy wszystkie mocne strony Techniki Pomodoro, a jednocześnie stworzymy własny wariant, odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Anita Bożek