Styl pracy po COVID-19 – wyzwania dla pracodawców

Pandemia zmieniła część naszych postaw i preferencji zawodowych stawiając przed firmami nowe wyzwania.

Styl pracy po COVID-19 – wyzwania dla pracodawców. Foto Avel Chuklanov

COVID-19 niewątpliwie wpływa trwale na postawy przyjmowane przez Polaków w stosunku do pracy, jej roli w życiu i stylu jej wykonywania. Eksperci Pracuj.pl zidentyfikowali cztery „miękkie” obszary, na które warto zwrócić uwagę w kontekście organizacji pracy i budowy relacji pracowników z pracodawcami.

Zawodowe życie po pandemii

Na przełomie kwietnia i maja 2020 roku zespół Pracuj.pl zapytał użytkowników portalu o ich postawy dotyczące życia zawodowego w obliczu pandemii COVID-19. Wnioski z badania „Praca w dobie koronawirusa” oraz analiza wydarzeń, które miały miejsce także po jego premierze pozwalają zidentyfikować wyzwania pracodawców i pracowników nieuniknione w okresie „nowej normalności”, które są związane z:

  • nową rolą biur i przestrzeni pracy,
  • integracją rozproszonego zespołu,
  • zmianami w ofercie benefitów,
  • zrozumieniem stylu życia różnych grup.

Biura: ewolucja miejsca pracy

Styl pracy po COVID-19 – wyzwania dla pracodawców

Wraz z odmrażaniem kolejnych sektorów gospodarki i znoszeniem obostrzeń, część firm zaczęła ponownie otwierać dostęp do biur dla pracowników. O całkowitym powrocie do sytuacji sprzed pandemii nie sposób było jednak mówić. Pracodawcy, którzy mogli sobie pozwolić na dalszą pracę zdalną zespołów – np. bez znaczącego spadku efektywności – wprowadzali różnego rodzaju rozwiązania obniżające ryzyko zakażeń. Należały do nich m.in. dobrowolny wybór miejsca pracy przez pracowników, udostępnienie tylko części biurek w budynku czy rotacyjna obecność w biurach poszczególnych zespołów. Według ekspertów sytuacja ta będzie mieć miejsce jeszcze przez wiele miesięcy. Wielki test pracy zdalnej, jakim był wybuch pandemii, w wielu środowiskach wypadł zaskakująco pozytywnie. Jak wpłynie to na rolę biur i innych przestrzeni pracy w życiu firm? Z jednej strony zdecydowana większość pracowników chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie po opanowaniu pandemii. Z drugiej jednak tylko 10% chciałoby wykonywać 100% etatu spoza biura. Co więcej, według badania aż 57% respondentów pracujących zdalnie uznało, że ten model wykonywania obowiązków pozwolił im bardziej docenić możliwość przychodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami. Kulturotwórcza i integracyjna rola firmowej siedziby jest nie do przecenienia. Można spodziewać się więc, że biura stopniowo będą ewoluować w stronę miejsc dedykowanych aktywnej pracy zespołowej, organizacji spotkań projektowych i budowaniu więzi między współpracownikami.

Integracja: osobno, a jednak razem

Praca zdalna ma też swoją ciemniejszą stronę. Długotrwałe przebywanie w domu, zindywidualizowanie pracy nierzadko doprowadza do rozluźnienia kontaktów między członkami zespołu, dużo trudniej w takim rozproszeniu utrzymać ducha i poczucie współpracy. Jak pokazują dane, ponad połowa badanych Polaków zatęskniła w trakcie pracy zdalnej za realnymi kontaktami ze współpracownikami. Przed pracodawcami pojawiło się nowe wyzwanie związane z potrzebą integracji zespołu. W badaniu „Zawodowy styl życia” Polacy wśród najbardziej skutecznych form zacieśniania relacji między współpracownikami najczęściej wskazywali spotkania i wyjazdy integracyjne czy wspólne warsztaty – czyli narzędzia praktycznie niedostępne w warunkach ograniczania kontaktów społecznych. Respondenci wyraźnie rzadziej wskazywali na wewnętrzne grupy zainteresowań czy firmowe sieci społecznościowe. Tymczasem to właśnie te narzędzia budowy więzi są dziś zdecydowanie częściej wykorzystywane przez firmy, bo przeważnie nie wymagają bezpośrednich spotkań. Przedmiotem otwartej dyskusji pozostaje, czy pracodawcy ze względu na kwestie kosztowe nie ograniczą tymczasowo wydarzeń integracyjnych już po opanowaniu pandemii.

Benefity: mniej i inaczej

Styl pracy po COVID-19 – wyzwania dla pracodawców

Analizy rynkowe pokazują, że w wyniku pandemii pracodawcy w ofertach pracy zaczęli proponować kandydatom mniej benefitów, niż przed pojawieniem się koronawirusa. Jak szacuje Grant Thronton, w maju 2020 jedno ogłoszenie o pracę publikowane na rynku rekrutacji zawierało średnio 4,8 zachęty – wobec 6 w podobnym okresie rok wcześniej. Część benefitów krótkoterminowo stało się mniej atrakcyjnych w związku z zamrożeniem gospodarki – do takich zaliczyć można było np. karty sportowe, bony zakupowe czy wejściówki do instytucji kultury, a także te dostępne bezpośrednio w „fizycznym” biurze.
Eksperci przewidują, że oferta benefitów na rynku będzie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ewoluować. Z jednej strony w obliczu rosnącego bezrobocia i trudnych decyzji firm stały się one mniej priorytetowe dla kandydatów – bardzo ważnych czynnikiem wyboru miejsca zatrudnienia stały się stabilność i bezpieczeństwo stanowiska, a także samej firmy. Skala ta wraz z wychodzeniem gospodarki z kryzysu może maleć – ale znaczenie benefitów powinno być w ciągu przynajmniej najbliższych kilkunastu miesięcy niższe, niż przed wybuchem pandemii. Z drugiej strony na znaczeniu mogą zyskiwać wszelkiego rodzaju oferty benefitów wspierających pracowników w wykonywaniu pracy zdalnej, np. dostęp do szkoleń online, usługi personalnych asystentów, dofinansowanie do przedszkoli czy wysokiej jakości sprzęt służbowy.

Rodzice: w obliczu wyzwań

Styl pracy po COVID-19 – wyzwania dla pracodawców

Pandemia koronawirusa podkreśliła wiele wyzwań, z którymi muszą mierzyć się pracownicy w zależności od ich sytuacji prywatnej – co bardzo mocno widać na przykładzie rodziców niepełnoletnich dzieci. Jednoczesny gwałtowny wzrost znaczenia pracy zdalnej i zamknięcie placówek edukacyjnych stało się źródłem dodatkowego obciążenia dla pracujących rodziców. Według badań Pracuj.pl z przełomu maja i kwietnia 2020 aż 79% z nich uważa, że wykonywanie obowiązków poza biurem jest dla nich większym wyzwaniem, niż dla osób bezdzietnych. Aż 57% miało w czasie pandemii trudności z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego. Wśród usprawnień, które najbardziej doceniali u pracodawców w obliczu pandemii, były m.in. bardziej elastyczny grafik pracy, większa otwartość na branie dni wolnych czy wsparcie psychologiczne. Pandemia koronawirusa podkreśliła potrzebę budowania kultury zrozumienia oraz zaufania zarówno u pracujących rodziców, jak i pracodawców. Elastyczność, którą mogą wykazać się liderzy zatrudniający rodziców jest szansą na przyciągnięcie talentów i zbudowanie przewagi rynkowej.