System parytetowy na świecie

system parytetowy na swiecieKażda z nas głęboko wierzy w to, że na świecie powinny panować ład i porządek, a kobiety i mężczyźni, znając swoją rolę, winni żyć w harmonii. System parytetowy na świecie, znajduje zastosowanie nie tylko w polityce. Troska o równowagę dotyczy również innych obszarów takich jak nauka, czy biznes. Zarówno w Polsce jak i w prawie całej Europie, stanowiska tzw. władzy kierowniczej obsadzane są zdecydowanie przez mężczyzn. Tylko ok. 11 procent kobiet zasiada w radach nadzorczych europejskich spółek giełdowych. Państwem w którym przyjęto ustawę gwarantującą kobietom miejsca w zarządach spółek przynajmniej w 40 procentach była Norwegia.

W 2008 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by w różnych naukowych ciałach decyzyjnych zapewnić minimalnie 40% udział każdej płci. Z kolei w krajach takich jak Norwegia, czy Kanada podobne wymogi dotyczą rad nadzorczych wszystkich przedsiębiorstw publicznych. W Polsce istnieje przekonanie, iż kobiety gorzej nadają się do sprawowania funkcji kierowniczych, bo ich zaangażowanie i czas jaki mogłyby poświęcić jest ograniczony. Są zbyt emocjonalne i wykazują zbytnią opiekunczość
w stosunku do podwładnych, a tym samym nie potrafią przenieść zadań na innych.

Nie mają zbiorowego doświadczenia, na szczeblach kariery przebijają się samotnie bez wsparcia innych. Brak im motywacji we wspólnym działaniu, brak solidarności i wsparcia. Zatem jakim świadectwem są te cztery tysiące kobiet, które przybyły na czerwcowy Kongres Kobiet?