W niebie i na ziemi. Kardynał Jorge Bergoglio. Rabin Abraham Skórka

Kryzys Kościoła, religijny fanatyzm, skandale pedofilskie, kontrowersje wokół małżeństw homoseksualnych, eutanazji, aborcji, celibatu, in vitro.

Nowy papież odpowiada na pytania, które dziś Kościołowi zadaje cały świat. Pierwsza książka papieża Franciszka na polskim rynku – jego duchowe credo w bezprecedensowej rozmowie z rabinem polskiego pochodzenia.

PAPIEŻ FRANCISZEK

O ATEISTACH
Nie wchodzę w relację z niewierzącym, by uprawiać prozelityzm (…). Nie powiedziałbym komuś takiemu, że jego życie jest godne potępienia; uważam, że nie mam prawa wyrokować o jego uczciwości.

O OSOBACH ROZWIEDZIONYCH
To, że pozostają na marginesie jednego z przykazań, nie przekreśla ich chrztu. Przyznaję, że rytm odpowiedzi może nie nadążać za szybkością zmian społecznych.

O DZIECIACH KSIEŻY
Jeśli któryś z nich przychodzi i mówi, że jakaś kobieta jest z nim w ciąży, wysłuchuję go, staram się go uspokoić, i powoli uświadamiam mu, że prawo naturalne jest ponad jego prawem jako księdza. Zatem musi zostawić posługiwanie i zająć się dzieckiem, nawet jeśliby nie chciał się żenić z tą kobietą.

O OBJAWIENIACH I UZDROWIENIACH
Rodzi się we mnie naturalna nieufność, kiedy mowa jest o uzdrowieniach, nawet o objawieniach, wizjach. Wobec takich spraw przyjmuję od razu pozycję obronną.

O CELIBACIE
Jeśliby, hipotetycznie, katolicyzm zachodni miał zrewidować stanowisko w sprawie celibatu, sądzę, że dokonałby tego z racji kulturowych. Jest to kwestia dyscypliny, nie wiary. Może podlegać zmianie. Na razie jestem za utrzymaniem celibatu, z jego plusami i minusami.

O PEDOFILII WŚRÓD KSIĘŻY
Kiedy jednak do czegoś takiego dochodzi, absolutnie nie wolno przymykać na to oczu. Nie wolno trwać w pozycji silniejszego i niszczyć życia drugiego człowieka. Nie uznaję podtrzymywania ducha solidarności zbiorowej w imię ochrony wizerunku instytucji.

O CENNIKACH ZA CEREMONIE RELIGIJNE
Czuję sprzeciw, słysząc o „cennikach” na ceremonie religijne. Czasem młodzi ludzie chcą wziąć ślub, ktoś przyjmuje ich w kancelarii i pokazuje im „cennik”: z dywanem kosztuje tyle, bez dywanu tyle i tak dalej. To jest robienie interesu na kulcie. Sami pozwalamy na takie sprowadzenie aktu religijnego do obyczaju właściwego światu.

O EUTANAZJI
Nie istnieje obowiązek zachowywania życia nadzwyczajnymi metodami. Może to naruszać godność człowieka. Chodzi o to, by nie zatrzymywać życia, o którym wie się, że nie jest już życiem.

O ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
Dziś wspólne życie przed ślubem, mimo że jest czymś nieprawidłowym z punktu widzenia religii, nie podlega tak negatywnej ocenie jak przed półwieczem. Stało się faktem socjologicznym.