Wyjątkowy wernisaż wystawy Vĕry Vejsovy

eVejsova_Vera_The Light In the Rain

Dzieła prezentowane na wystawie wykonane są technikami mieszanymi: od rysunku
na papierze i na płaskim szkle, przez druk wypukły na bibule japońskiej oraz na autorskim
papierze czerpanym, do formy przestrzennej wykonanej ze szkła metodą fuzingu.
Eksperymentowanie pozwoliło autorce na działania, efektem których są prace łączące
rysunek, malarstwo i rzeźbę. Są one również wyrazem poszukiwania subiektywnej formy
plastycznej do określania znaczeń i nowego sposobu notowania ich na płaszczyźnie obrazu, a także w dziele trójwymiarowym. Dzięki temu Vĕra Vejsová tworzy uproszczony,
syntetyczny, ale jedyny w swoim rodzaju, subtelny świat, pełen emocji i zachwytu nad
przedmiotami o interesującej, nacechowanej przeciwieństwami strukturze. Źródłem
artystycznego działania w przypadku Vĕry Vejsovej pozostaje indywidualna optyka świata, a
forma kreacji jest świadectwem niepowtarzalności jej dzieł.

Vĕra Vejsová urodziła się w 1956 roku. W latach 1976-1982 studiowała w Akademii
Sztuk Plastycznych i Projektowych w Pradze i w 1982 roku uzyskała tytuł magistra sztuki
jako artysta malarz. Niebawem odbędzie się obrona jej pracy doktorskiej przygotowywanej
pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Markiewicza.

Od 2007 roku jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Wychowania Plastycznego
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach,
gdzie prowadzi zajęcia z rysunku, rzeźby i szkła. W październiku ubiegłego roku odbyła także miesięczny staż na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w
Radomiu.

Jej sylwetkę artystyczną kształtuje twórcza aktywność związana z wyżej wymienionymi dyscyplinami sztuki. Vĕra Vejsová bierze udział w znaczących wystawach ogólnoczeskich, a także międzynarodowych, między innymi we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Japonii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce. Swoje prace eksponowała na dwunastu wystawach indywidualnych oraz czterdziestu ośmiu pokazach zbiorowych.

Vĕra Vejsová ma imponujący dorobek artystyczny, którego dużą część stanowią
formy przestrzenne wykonane ze szkła, a także eksperymentalne prace graficzne. Jej dzieła
znajdują się w zbiorach muzeów, galerii i instytucji państwowych w Niemczech i Republice
Czeskiej.

Vĕra Vejsová – „Japet – struktura otwarta; powstawanie i ekspresja ruchu”
Wernisaż wystawy: 1.03.2016, godz.18.00
Ekspozycja czynna od 1.03 do 24.03.2016
Prof. dr hab. Andrzej Markiewicz