Zmiany dla właścicieli psich przewodników

Pies jest najlepszym przyjacielem i niezastąpionym pomocnikiem osób niepełnosprawnych. Towarzyszy im w codziennych czynnościach. Specjalnie wyszkolone zwierzęta okazują się niezawodne w poruszaniu się komunikacją miejską przez osoby niewidome. Co psi pomocnicy mają wspólnego z zeznaniami podatkowymi?

W Polsce obowiązujące prawo gwarantuje osobom niepełnosprawnym możliwość odliczenia od podatku dochodowego kosztów utrzymania psa asystującego. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne posiadające psa mają zapewnione pomniejszenie podatku, jaki należy zapłacić.

Przyjaciel pies

Pies asystujący potrafi pomóc osobie niepełnosprawnej w podstawowych czynnościach, takich jak podawanie i przynoszenie przedmiotów, przyciąganie wózka czy otwieranie szafek. Pies pomaga nie tylko osobie niepełnosprawnej, ale również rodzinie i najbliższemu otoczeniu. Bliscy nie muszą w tak dużym stopniu angażować się w opiekę. To daje osobie niepełnosprawnej komfort i poczucie samodzielności. Może sama wychodzić z domu i spotykać się ze znajomymi. Jest także samodzielna w pracy zawodowej.
Obecność psa asystującego wpływa na nastrój. Niepełnosprawny otwiera się na świat zewnętrzny, łatwiej nawiązuje kontakty. Społecznie nie jest odbierany jak osoba na wózku, ale jako osoba z psem. Zaangażowanie we wspólnie spędzany z psem czas pozwala żyć teraźniejszością. Osoba posiadająca psa asystującego staje się bardziej pewna siebie.

Zmiany od stycznia 2018

Dotychczas z przepisu mogli skorzystać niewidomi i niedowidzący, zaliczeni do I lub II grupy inwalidztwa, a także niepełnosprawni z wadą narządu ruchu. Są to osoby najczęściej korzystające z pomocy czworonogich przewodników. Od stycznia 2018 roku w życie wchodzi ustawa z 27 października 2017 roku. Grono podatników, którzy mogą skorzystać z ulgi, zostaje powiększone.

Kto zainicjował nowelizację?

Inicjatorem zmiany jest resort finansów – zaproponował on rozszerzenie kręgu osób, które mogą odliczać wydatki na utrzymanie psa asystującego. Nowelizacja będzie dotyczyła wszystkich niepełnosprawnych, bez względu na stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie psa asystującego. O konieczność zmiany apelowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ulga także dla bliskich?

Z ulgi mogą skorzystać też bliscy, którzy sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną. Są to:

 • Współmałżonek;
 • dzieci własne i przysposobione;
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie;
 • pasierbowie;
 • rodzice;
 • rodzice współmałżonka;
 • rodzeństwo;
 • ojczym, macocha;
 • zięciowie i synowe.
  Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dokumentów, które potwierdzają kwoty przeznaczone na utrzymanie psa asystującego. Dokumenty stanowią najczęściej faktury i rachunki.