Czy lojalność wobec pracodawcy popłaca?

Polscy pracownicy są podzieleni. Zdaniem 48,6 proc. lojalność przekłada się na finansowe i pozafinansowe korzyści. Pozostali nie mają zdania lub uważają, że nowi pracownicy otrzymują podobne warunki.

Czy lojalność wobec pracodawcy popłaca?

Mimo wątpliwości Polacy są lojalni wobec swoich pracodawców. Największa grupa, bo aż 43,4 proc. uważa, że idealny czas pracy w jednej firmie to od 3 do 5 lat – wynika z sondażu PensjoMetr.pl od Monster Polska. W sumie w ramach międzynarodowej edycji przeprowadzono ankiety w dwunastu krajach, obejmując badaniem 57 719 respondentów.

Z sondy na polskim rynku pracy wynika także, że 22,5 proc. uważa, że dobrze jest związać się z firmą na 6-9 lat, 12,5 proc. – za najbardziej odpowiedni okres pracy uznaje 15 lat. Okres od 10 do 15 lat wskazało 11,7 proc. ankietowanych. Stosunkowo niewiele osób odpowiedziało, że warto pracować u jednego pracodawcy krócej niż rok – uznało tak zaledwie 1,7 proc. badanych, a między 1-2 lata – 8,2 proc.

Lojalność wciąż za mało premiowana

Duża część respondentów uważa, że bycie lojalnym wobec pracodawcy owocuje korzyściami finansowymi lub niefinansowymi. Z drugiej strony spotkaą można się ze zdaniem, że nowi pracownicy osiągają podobne korzyści i warunki zatrudnienia. Z sondażu wynika, że 68,4 proc. miało od 1 do 3 pracodawców.

– Badanie pokazuje, że Polacy starają się zdobywać doświadczenie, ale jednocześnie są konsekwentni w swoich wyborach. Nie są skoczkami, ale też nie wiążą się z jednym pracodawcą na kilkanaście lat. Lojalność oznacza kilka lat pracy. Odpowiedzi ankietowanych wskazują wyraźnie, że firmy mają jeszcze wiele do zrobienia w kwestii doceniania lojalnych pracowników – mówi Aleksandra Pocheć z MonsterPolska.pl.

Czy lojalność wobec pracodawcy popłaca?

Najbardziej lojalni są Finowie

Wśród krajów, w których przeprowadzono badanie, najbardziej lojalnymi pracownikami, którzy pracowali dla obecnego pracodawcy przez ponad 5 lat, okazali się Finowie – 72,8 proc. i Słoweńcy – 70,2 proc. Dla porównania w Polsce tacy pracownicy stanowili 46,7 proc. badanych. Najniższy odsetek takich osób jest Serbii i wynosi 34,3 proc.

Co ciekawe Polacy to jedyni pracownicy, którzy nie chcieliby spędzić całego życia u jednego pracodawcy. Z kolei aż 19,2 proc. Chorwatów uważa, że takie zatrudnienie byłoby idealne. Podobnej odpowiedzi udzieliło 11,5 proc. pracowników w Słowenii, 10,4 proc. w Finlandii oraz 9,8 proc. w Serbii.

Czy lojalność się jednak opłaca?

Jednym z bardziej interesujących odkryć badania jest fakt, że nowozatrudnieni pracownicy, definiowani jako pracujący dla jednego pracodawcy krócej niż rok, mają najbardziej intensywne odczucie, że lojalność się opłaca. Z drugiej strony, osoby pracujące obecnie dłużej niż pięć lat uważają, że firma nie nagradza ich już w żaden wyjątkowy sposób.

Tym samym badanie potwierdziło trend, że najskuteczniejszą strategią na podwyższenie dochodów jest zmiana pracy lub szukanie możliwości dorobienia poza miejscem pracy. Lojalność na dłuższą metę oznacza finansową stagnację.

Wpis znaleziono dzięki:

- Lojalność

- Pracodawca

- Pracownik