Czy mężczyźni są dziś bardziej skomplikowani niż kobiety?

mezczyzni sa bardziej skomplikowaniDiscovery prezentuje przełomowe badanie ujawniające całą prawdę na temat presji, na którą narażeni są współcześni mężczyźni na wielu obszarach swojego życia.

TO JUŻ PEWNE: MĘŻCZYŹNI SĄ DZIŚ „BARDZIEJ SKOMPLIKOWANI”NIŻ KIEDYKOLWIEK

Identyfikacja typowych poglądów i postaw współczesnych mężczyzn, zawarta w badaniu, pozwala nam lepiej rozumieć ich świat oraz postawy i zachowania.
Według badania polscy mężczyźni w wieku 25-39 lat są „nowocześni i powściągliwi” (38% wskazań). W tej grupie wiekowej sporą część stanowią też „unikający zobowiązań” (21% wskazań w badaniu).
Życie młodych mężczyzn stało się dziś bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej wynika z opublikowanego dziś przez Discovery Networks EMEA raportu na temat poglądów i postaw młodych współczesnych mężczyzn.

„Kaloryfer”, wypchany portfel czy dobre serce?

Wobec braku jednomyślnej definicji męskości w XXI wieku, współcześni mężczyźni kreują swoje indywidualne wzorce odpowiadające potrzebom teraźniejszości. Przez całe swoje życie, w pracy czy w domu, mężczyźni muszą szukać równowagi między tradycyjnymi, a nowoczesnymi wzorcami, które pomogą im znaleźć ich własną definicję męskości, a tym samym pozycję we współczesnym, hołdującym zasadzie równości, społeczeństwie.

Przywódca, Opiekun i Rodzic

Nie ma zgody co do tego, jaki naprawdę ma być współczesny mężczyzna i w jaki sposób ma sobie radzić z wyzwaniami, które stawia przed nim codzienność. Przez dziesiątki lat kobiety korzystały z jasnych wzorców aspiracji i ról przypisanych mężczyznom, ale zmiany społeczne przedefiniowały tradycyjną rolę mężczyzny. Bez jasnych wytycznych i wzorców znalezienie równowagi między tradycją, a nowoczesnością jest dla trzydziestolatków niezwykle trudne. W rezultacie przed młodym mężczyzną pojawia się ryzyko bycia postrzeganym bardziej jako „Wrażliwego” niż stereotypowego „Myśliwego/zdobywcy – wojownika”.
Mimo tak poważnych, rewolucyjnych zmian trudno mówić o kryzysie współczesnej męskości. Młodzi mężczyźni, wychodzą naprzeciw wyzwaniom i próbują kreować własne definicje męskości, szukając balansu między własnymi oczekiwaniami i presją otoczenia. Przemiany ekonomiczne spowodowały, że coraz trudniej jest im znaleźć i utrzymać pracę. Zmiany społeczne przedefiniowały rolę mężczyzny, dodając do tradycyjnej funkcji żywiciela rodziny rolę zaangażowanego ojca i partnera. Przemiany kulturowe podniosły oczekiwania – aby odnieść sukces życiowy należy wpasować się w obraz, który kreują media.

Wnioski, płynące z badania Discovery, pozwoliły na wysunięcie tezy, iż jesteśmy świadkami nowego etapu w ewolucji męskości. Etap ten deklasuje dotychczasowy podział mężczyzn na dominujących dotąd silnych samców typu alfa i mężczyzn metroseksualnych.
Badaniem objęto ponad 12 tysięcy mężczyzn w 15 krajach, a następnie uzupełniono je o konsultacje z wieloma ekspertami – światowej klasy badaczami zachowań męskiej części populacji. Na tej podstawie wyprowadzono wspólne tezy dotyczące życia mężczyzn w wieku 25-39 lat.
Młodzi mężczyźni odwlekają moment przejścia w dorosłość – Tak ważne etapy na drodze do dorosłości, jak kupno mieszkania czy narodziny pierwszego dziecka, mężczyźni przeżywają coraz częściej dopiero po 35 roku życia. Ojcostwo jest dla nich obecnie tak ważne, że decyzję o posiadaniu dzieci odkładają na później – do momentu, gdy będą gotowi pod względem finansowym i emocjonalnym. Zależy im na świadomym rodzicielstwie, chcą być bardziej zaangażowani w wychowanie dzieci niż byli ich ojcowie. Średnia wieku, w jakim po raz pierwszy stają na ślubnym kobiercu wzrosła do trzydziestego roku życia. Jest to wynik opóźniania momentu przejścia z etapu nauki do pełnoetatowej pracy, a także efekt długoterminowego uzależnienia od pomocy finansowej ze strony rodziców. Coraz częściej poważni menedżerowie, w ciągu dnia zasiadający w olbrzymich gabinetach na ostatnich piętrach centrów biznesowych, na noc wracają do pokoju w domu rodziców.
Równouprawnienie płci sprawiło, że damsko–męskie relacje nigdy wcześniej nie były tak skomplikowane – Kobiety wysyłają sprzeczne sygnały. Pragną mężczyzn silnych i dominujących, którzy jednocześnie będą wrażliwi i otwarci. Zaspokojenie oczekiwań kobiet i osiągnięcie właściwej równowagi jest dla młodych mężczyzn nie lada wyzwaniem. Dziś niemal każda kwestia dotycząca związku musi zostać wynegocjowana i przedyskutowana. Takie podejście doprowadziło do tego, że nawet seks przestał być tematem tabu pomiędzy kochankami. Dzięki temu wielu mężczyzn odczuwa większą satysfakcję z tej sfery życia. Są jednak i tacy, którzy czują się onieśmieleni pewnością siebie wykazywaną przez partnerki, które nie wstydzą się już zadawać pytań, zwracać uwagę czy nawet krytykować.
Bezpieczny seks i pigułki na potencję, imprezy zakrapiane alkoholem i zdrowa żywność. Krem pod oczy i obawa przed łatką „lalusia”. Im więcej szumu medialnego wokół dbania o siebie, tym trudniej faktycznie to robić – Styl życia, ciągłe imprezy czy nadgodziny spędzane w biurze, często sprawiają, że utrzymanie zdrowia na odpowiednim poziomie staje się niemożliwe. Z wyjątkiem młodych Włochów, większość badanych młodych Europejczyków zgodziło się ze stwierdzeniem: „Jestem świadomy, że nie dbam o zdrowie tak jak powinienem”, co ciekawe i niebezpieczne nie szły za tym wnioski, by np. zredukować ilość spożywanego alkoholu. Wielu mężczyzn uważa dbanie o zdrowie za domenę kobiet. Ponieważ nie chcą być postrzegani jako niemęscy, o zdrowiu mówią w typowo męskich kategoriach. Zatem chodzenie na siłownię tłumaczą koniecznością poprawienia kondycji, a wizytę u lekarza sprawdzianem, czy są odpowiednio silni, by utrzymać rodzinę.
Nieco inaczej wygląda sprawa z dbaniem o siebie. Mężczyźni są coraz bardziej świadomi własnego wyglądu i dostrzegają zalety dbania o siebie. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Europy Zachodniej
i Południowej. Niezależnie od miejsca zamieszkania panuje przekonanie, iż przesadne dbanie
o wygląd jest niemęskie, a nikt nie chce być postrzegany jako „laluś”. Męskość oznacza luz
i beztroskę. Dlatego, zamiast godzin przed lustrem, większość mężczyzn wybiera godziny na siłowni. Chęć posiadania idealnej sylwetki prowadzi często do chorobliwych zachowań.

Praca to współczesne pole bitwy – nie pracujesz nie istniejesz

– Współcześni mężczyźni pracując, próbują osiągnąć dwa cele. Jak zawsze starają się zapewnić byt swojej rodzinie, a jednocześnie oczekują, że praca przyniesie im także osobistą satysfakcję. Próby pogodzenia obu zadań, a zwłaszcza porażka w realizacji choćby jednego z nich, stanowią źródła napięć i stresów. Globalizacja i zmiany na rynku pracy sprawiły, że właściwie nie ma już posad na całe życie. Rynek pracy to prawdziwa dżungla, w której o przetrwanie musisz walczyć codziennie. Ta walka jest szczególnie emocjonująca w takich krajach, jak Polska czy Rumunia, gdzie utrzymuje się stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia, a jednocześnie – co wynika z badań – mężczyzna, który nie zarabia na utrzymanie rodziny nie spełnia stawianych mu oczekiwań.
Eneologia, fotografia cyfrowa, sztuka kulinarna czy film – pasja i ekspercka wiedza to najlepsza waluta towarzyska – Aby być zauważonym, trzeba umieć zabłysnąć w towarzystwie ekspercką wiedzą, bez względu na to, czy dotyczy ona dziedzin popularnych, takich jak sport czy polityka, czy też jest specjalistycznym znawstwem. Do lamusa odszedł już stereotyp „złotej rączki”, mężczyzny, który naprawi i robot kuchenny i telewizor. Sprzęt stał się na tyle skomplikowany, że za znawstwo uważana jest sama umiejętność jego obsługi. Taka wiedza jednak to za mało, aby skupić na sobie uwagę i błyszczeć w towarzystwie. By być zauważonym trzeba stale poszerzać horyzonty, a jest to – w erze cyfrowej – szczególnie łatwe. Aby zdobyć informację wystarczy parę kliknięć myszką. Stały kontakt z zewnętrznym światem to także świetny sposób na rozwijanie własnych pasji i tworzenie nowych grup społecznych, skupionych wokół konkretnych zamiłowań, czy specjalizacji.

Analiza kluczowych obszarów życia młodych mężczyzn pozwoliła Discovery Networks EMEA wyróżnić wśród nich cztery dominujące typy:

„Żywiciel pod presją”(26% wskazań ogółem we wszystkich badanych krajach)

– tradycjonalista, głowa rodziny z konserwatywnym podejściem do swojej roli w domu i społeczeństwie – ten typ najczęściej występuje w Rumunii (72%). W Polsce do tego typu zaliczany jest co czwarty młody mężczyzna (25%).

„Nowoczesny i powściągliwy” (34%)

– ma nowoczesne podejście do podziału ról związanych z płcią, jest otwarty na dzielenie się obowiązkami z partnerką – typ najbardziej popularny w Szwecji (48%) i Francji (42%). Dla Polski ten wskaźnik wynosi aż 38% – to najszerzej reprezentowany w naszym kraju typ.

“Wszystko o mnie” (26%)

– własne dobro stawia nad relacjami z innymi ludźmi, mniej zorientowany na rodzinę – najczęściej spotykany w Niemczech (48%) i w Holandii (43%).
W naszym kraju reprezentanci tego typu stanowili 16% respondentów.

„Unikający zobowiązań” (14%)

– żyje dniem dzisiejszym, unika poważnych zobowiązań i odpowiedzialności – najliczniej reprezentowany w Hiszpanii (26%). Zobowiązań unika także aż 21% młodych Polaków.
„Młodzi mężczyźni to największa grupa wśród naszych widzów. Dlatego tak bardzo zależało nam na zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań. Fascynujący jest wpływ równouprawnienia płci na proces kształtowania współczesnego pojęcia męskości i jego złożoność. Znajdując się pod stałą presją ze strony pracodawców, rodzin i – co najważniejsze – siebie samych, młodzi mężczyźni starają się kreować własne definicje męskości i szukają swojego miejsca w społeczeństwie” – komentuje wyniki badania Maurizio Vitale, VP Marketing Communications, Discovery Networks EMEA.
„Dla Discovery Networks w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej badanie to kopalnia wiedzy o młodych mężczyznach, którą niewątpliwie wykorzystamy w komunikacji zwłaszcza z widzami, Discovery Channel. Dzięki jego szczegółowości i skali mogliśmy przyjrzeć się dokładnie współczesnemu trzydziestolatkowi, by poznać jego zachowania i postawę wobec otaczającej rzeczywistości, w tym także sposobu konsumpcji mediów. Zdobyta wiedza jest tym cenniejsza, że dotyczy zachowań ludzi reprezentujących różne kultury, style życia i światopoglądy, a polskie wyniki możemy łatwo porównywać z danymi z 14 innych krajów. Zapewniam, że „Species – praktyczny przewodnik po świecie młodych mężczyzn” to bezcenna lektura dla osób, które chcą się z młodymi mężczyznami efektywnie komunikować.” – dodaje Katarzyna Kieli, General Manager Discovery Networks Central Europe.
„Badanie postaw mężczyzn w wieku 25-39 lat z różnych krajów europejskich, dotyczących najważniejszych obszarów współczesnego życia, dostarczyło danych pozwalających na ocenę zarówno wspólnych cech procesu formowania się modelu współczesnego mężczyzny jak i jego zróżnicowania między grupami krajów.” – komentuje prof. Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.
„Poprzez nasze programy staramy się przedstawiać różne style życia młodych mężczyzn. Wyniki badania dają nam unikalną wiedzę na temat wartości i procesów, które kształtują ich życie. Dzięki wnioskom płynącym z badania Discovery jest w stanie w pełni sprostać ich oczekiwaniom”- uzupełnia M aurizio Vitale.
Świat zmienia się w coraz szybszym tempie. Polska w ten nurt zawrotnych zmian wkroczyła po 1989 roku i dziś w zdumieniu spoglądamy na dorastające pokolenie „przełomu”, na ich zwyczaje, style życia, pasje i plany. Świat dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków wydaje się być tak radykalnie odmienny od świata ich rodziców, dobrze pamiętających jeszcze szarość PRL-u. Czy rzeczywiście jest odmienny? Badania przedstawione przez Discovery Channel to znakomita okazja, by z bliska przyjrzeć się tym zmianom i odkryć, że… nie taki diabeł straszny, jak go malują” – o wynikach badania mówi dr Jacek Kochanowski, zajmujący się Gender Studies na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.