Jak opanować emocje na rynku Forex?

jak opanowac emocje firexHandel walutą na tak dynamicznym rynku, jakim jest Forex, wiąże się z ogromnymi emocjami, które spotyka się na każdym kroku. Ekscytacje takie rzadko wywierają pozytywny wpływ na inwestowanie, stąd warto poznać sposoby, dzięki którym można ograniczyć negatywny wpływ emocji.

Emocje na Foreksie – na co mogą mieć wpływ?
Emocje wywołują taki stan umysłu, w którym zaczynamy podejmować błędne i nieprzemyślane decyzje. Powstają w stresujących i niepewnych sytuacjach, których nigdy nie brakuje podczas handlu walutą na rynku Forex. Podniesione bicie serca wywołuje każda zmiana kursu wybranej waluty, która zawarta jest w transakcjach gracza. Im bardziej gwałtowny i nieprzewidywalny ruch cenowy, tym bardziej dotkliwie odczuwalna jest to zmiana. Na nagłe i stosunkowo wysokie zmiany o wartości 100 lub 200 pipsów, narażone są zwłaszcza pary egzotyczne, które cechuje niska płynność, dlatego handel nimi obarczony jest nieco większym ryzykiem.

Jak radzić sobie z kontrolą emocji?
Istnieje wiele sposobów, by przynajmniej częściowo ograniczyć niekorzystny wpływ emocji na inwestycje dokonywane na giełdzie walutowej. Jednym z takich sposobów jest automatyzm transakcji. Oznacza to, że niezależnie od pozostałych warunków gracz będzie skrupulatnie wypełniał założenia strategii inwestycyjnej. Dzięki temu zwiększy się skuteczność zastosowanej taktyki. W ramach kontroli emocji warto stosować również zlecenia ochronne, takie jak stop loss czy take profit. Są one dostępne na większości platform transakcyjnych, m.in. u brokera X-Trade Brokers i pozwalają zachować wypracowany zysk lub ograniczyć stratę bez niepotrzebnego oczekiwania, że wartość danej pary walutowej wzrośnie bądź spadnie o kilka pipsów. Pod wpływem emocji gracz podejmuje decyzje, które rzadko kończą się dobrze. Ich szkodliwy wpływ objawia się mniej zdecydowanymi ruchami na walutach czy też zwiększeniem się obawy dotyczących podjęcia określonych decyzji. Należy zatem wyrobić w sobie pewne nawyki, które pozwolą na taką samą niezmienną postawę inwestora, niezależnie od tego, czy wahania kursu walutowego będą wynosić 1 pips czy wartość ta przekroczy poziom 100 pipsów.

Emocje są nieustannym elementem handlu walutami na Foreksie. Żaden gracz nie jest w stanie całkowicie ich wyeliminować. Jednak profesjonalny trader doskonale zdaje sobie sprawę z emocji, jakie odczuwa się podczas inwestowania na rynku Forex i potrafi nad nimi zapanować.