Konto firmowe

Każda osoba fizyczna czy też spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą musi posiadać firmowe konto bankowe.Założenie konta firmowego

Każda osoba fizyczna czy też spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą musi posiadać firmowe konto bankowe. Wybór banku jest więc kolejnym krokiem niezbędnym do założenia własnej firmy. Przed założeniem rachunku warto zapoznać się z ofertami, którymi dysponują poszczególne banki, tak aby założyć konto najkorzystniejsze dla Twojej firmy.   Zwróć przede wszystkim uwagę na wysokość oprocentowania depozytów, wysokość opłat za prowadzenie rachunku, wysokość prowizji za dokonywanie przelewów oraz na koszty zaciągnięcia kredytu. Jeśli już dokonasz wyboru, udaj się do banku z dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz numerem REGON. O założeniu rachunku firmowego należy poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS, zaś wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłosić w terminie 14 dni od daty ich powstania.
Edyta Dyl
Obcasy.pl