Nowa lista leków refundowanych. Dobra wiadomość dla chorych na cukrzycę

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, a na niej dobre wiadomości dla pacjentów z cukrzycą. Cena długodziałającego analogu insuliny Lantus® została obniżona, dzięki temu odpłatność dla pacjenta powraca do poziomu sprzed dwóch miesięcy. To dobra wiadomość dla pacjentów, którzy bez przeszkód mogą kontynuować terapię, nie ponosząc dodatkowych obciążeń finansowych.

Nowa lista leków refundowanych. Dobra wiadomość dla chorych na cukrzycę
Nowa lista leków refundowanych. Dobra wiadomość dla chorych na cukrzycę

Dobra wiadomość dla pacjentów z cukrzycą, którzy bez przeszkód mogą kontynuować terapię, nie ponosząc dodatkowych obciążeń finansowych. – Ogłoszona właśnie lista leków refundowanych, przywraca cenę insuliny długodziałającej lantus do poziomu z przedostatniej listy leków refundowanych – mówi newsrm.tv dr Andrzej Paciorkowski, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy.

Od trzech lat na liście leków refundowanych znajduje się długo działający analog insuliny Lantus® refundowany w cukrzycy typu 1 oraz u części pacjentów w cukrzycy typu 2. Od 1 września 2015 r., po wejściu na listę refundacyjną – biosymilaru glargine, obniżył się limit refundacyjny. W związku z tym odpłatność dla pacjenta za preparat Lantus® automatycznie, istotnie wzrosła. Firma Sanofi obniżyła cenę preparatu do poziomu, który przywrócił odpłatność dla pacjenta sprzed dwóch miesięcy – 72,95 zł za opakowanie 5 wstrzykiwaczy – na obowiązującym od dnia 1 listopada br.  wykazie leków refundowanych, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015.66.

– Dzięki temu pacjenci będą mogli  kontynuować leczenie preparatem wybranym wspólnie przez chorego i lekarza. W przypadku cukrzyków, którzy nie stosowali wcześniej insuliny długodziałającej, oznacza to możliwość wyboru rodzaju insuliny bez konieczności rozważania cen poszczególnych leków – dodaje dr Andrzej Paciorkowski, Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy.

Wskazania refundacyjne insuliny Lantus® pozostają bez zmian. Z terapii mogą korzystać pacjenci z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej pół roku z hemoglobiną glikowaną (HbA1c)  8% i więcej oraz ci, u których w tym okresie leczenia pojawiły się udokumentowane nawracające epizody ciężkiej lub nocnej hipoglikemii. W przypadku osób z cukrzycą typu 1. analog jest refundowany w całej populacji, do refundacji uprawnieni są także diabetycy z cukrzycą o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). Insulina glargine Lantus® jest refundowana zarówno w jednorazowym wstrzykiwaczu jak i we wkładach do wielorazowych wstrzykiwaczy.

Lekarz wyjaśnia, że stosowane zamiennie leki biopodobne, czyli biosymilarne, to preparaty o podobnej skuteczności i podobnym bezpieczeństwie do leków oryginalnych. Aplikowanie ich wiąże się jednak z koniecznością ponownej edukacji pacjenta w zakresie sposobu przyjmowania leku.

Zamiana leku u każdego pacjenta jest podyktowana różnymi względami. Jeżeli zamiana spowodowana jest względami ekonomicznymi, to jest to dodatkowe obciążenie i stres dla pacjenta, a dla lekarza dodatkowy wysiłek, jak również wymaganie odnośnie dostosowania, sprawdzenia czy skorygowania lekiem biopodobnym w stosunku do leku oryginalnego – podsumowuje dr Andrzej Paciorkowski.