Różnica między tłumaczem, a tłumaczem przysięgłym

Zawód tłumacza jest odpowiedni dla osób, które lubią języki obce i chętnie podnoszą swoje kompetencje w tym kierunku. Trzeba jednak wiedzieć, że istnieje różnica między treściami do przetłumaczenia i nie każdy translator może być tłumaczem przysięgłym.

Różnica między tłumaczem, a tłumaczem przysięgłym

Typologia tekstów translatorskich

W zawodzie translatora wyróżnia się kilka rodzajów tekstów, których tłumaczenie wiąże się z konkretnymi umiejętnościami. Jednym z typów są translacje pisemne, które bazują na przełożeniu tekstu z oryginału na konkretny język. Tłumaczenia a vista („z kartki”) bazuje na doskonałych umiejętnościach tłumaczenia pisemnego i ustnego. Polegają one na przekładaniu treści na bieżąco na głos, czytając tekst z kartki.

Tłumaczenie konsekutywne polega na translacji słów prelegenta po fragmentach wypowiedzi. Wyjątkowo trudnym typem przekładów są tłumaczenia symultaniczne, które polegają na translacji treści w trakcie ich wypowiadania przez prelegenta. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają ogromnej koncentracji i doskonałej znajomości języka. Wśród tekstów pisanych można wyróżnić natomiast: tłumaczenia zwykłe, literackie, specjalistyczne i przysięgłe. Wszystkie tłumaczenia, poza przysięgłymi, może wykonywać osoba, która ukończyła filologiczne studia magisterskie i włada językiem obcym w stopniu zaawansowanym. Takie przekłady najczęściej wykonuje się w biurach tłumaczeń jak np.: http://www.centrumtlumaczen.pl/tlumaczenia/. Jeśli zainteresowany chce jednak zostać tłumaczem przysięgłym musi spełnić kilka dodatkowych warunków.

Warunki otrzymania tytułu tłumacza przysięgłego

Podstawą do starania się o tytuł tłumacza przysięgłego jest zaawansowana znajomość języka obcego. Osoby zainteresowane zawodem translatora najczęściej rozpoczynają swoją przygodę z językiem już w szkole średniej, a później kontynuują naukę na konkretnym kierunku filologicznym. Nie mniej jednak, do zostania tłumaczem przysięgłym trzeba jeszcze biegle władać językiem polskim, przedstawić zaświadczenie o niekaralności i zdać państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego.

Charakterystyka egzaminu państwowego

Przystąpienie do egzaminu jest płatne, a koszty ponosi kandydat ubiegający się o tytuł tłumacza przysięgłego. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej i odbywa się w obecności Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydat otrzymuje do przełożenia treści podobne do tych, z którymi spotykają się na co dzień tłumacze przysięgli. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z obu części egzaminu, uczestnik składa ślubowanie i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. W przypadku niezdania kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu ponownie za rok, po ponownym jego opłaceniu.

Zawód tłumacza jest bardzo interesujący dla osób, które pasjonują się językami obcymi. Daje on wiele możliwości zatrudnienia. Dodatkowo, zawód tłumacza przysięgłego cieszy się w społeczeństwie szacunkiem i prestiżem.