Skuteczne oszczędzanie – kilka podstawowych zasad

skuteczne oszczedzanie

Oszczędzanie od dawna przestało się kojarzyć z odmawianiem sobie przyjemności po to, aby kupić coś innego, równie ważnego w perspektywie kilku miesięcy czy lat. Odkładanie z myślą o lepszej przyszłości, świadomość, że oszczędności pozwolą sfinansować naukę dziecka czy też pomogą nabyć lepszy samochód czy dom sprawia, że szukamy nowych sposobów gromadzenia środków.

Na pewno miejscem dającym możliwości regularnego oszczędzania są towarzystwa ubezpieczeniowe.
Oszczędności zgromadzone u ubezpieczyciela są wolne od podatku od zysków kapitałowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą ulec zmianie w przyszłości), a więc warto bliżej im się przyjrzeć. Lokowanie oszczędności w tym przypadku oznacza oszczędzanie na dłuższy okres – zwykle ubezpieczenia na życie pozwalają na oszczędzanie w perspektywie dłuższej niż 10 lat. Regularne odkładanie pieniędzy w tak długiej perspektywie może pomóc w realizacji różnych marzeń – może to być świetny sposób na wsparcie dziecka w starcie w dorosłe życie, ale równie dobrze może to być źródło zapewniające dodatkowe środki na emeryturze. Ubezpieczenia na życie łączą w sobie ubezpieczenie na życie oraz plany oszczędzania. Zatem osoba podpisująca umowę z ubezpieczycielem, ma także zapewnioną ochronę życia i zdrowia.

Do polisy ubezpieczeniowej można zawsze dołączyć dodatkowe umowy, które chronią na wypadek poważnego zachorowania czy śmierci. Ale to właśnie możliwość połączenia planu oszczędzania z ubezpieczeniem pozwala na wypłatę oszczędności bez podatku od zysków kapitałowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, które mogą ulec zmianie w przyszłości), a jednocześnie zapewnia dodatkową ochronę. Warto się zastanowić nad kwotą, którą jesteśmy w stanie co miesiąc odkładać, aby zrealizować swoje cele i plany. Polisy ubezpieczeniowe pozwalają także na oszczędzanie z myślą o dzieciach i ich starcie w dorosłość. W takim planie długoterminowego oszczędzania można ubezpieczyć dziecko, mające zaledwie 3 miesiące, a regularnie opłacane składki zarówno gwarantują objęcie dziecka opieką ubezpieczeniową, jak i pozwalają na gromadzenie funduszy na jego przyszłość. Opłacanie składek co miesiąc można sobie ułatwić, definiując w swoim banku zlecenie stałe w określonej wysokości. Zapewni to regularne opłacanie składek bez konieczności pamiętania o wpłacie w określonym terminie.

Polisy ubezpieczeniowe z długoterminowymi planami oszczędzania początkowo wydają się trwać bardzo długo – już na wstępie wiadomo, że oszczędności będą odkładanie przez co najmniej 120 miesięcy. Tak długi okres oszczędzania ma także dobre strony, bowiem pozwala na odkładanie co miesiąc zdecydowanie mniejszych kwot, a docelowo dzięki premiom kwartalnym i rocznym, które powiększają zgromadzoną kwotę, można osiągnąć bardziej ambitne cele finansowe. W przypadku ubezpieczenia na życie w każdym z produktów wbudowana jest także gwarancja kapitału, zatem w momencie podpisywania umowy klient już wie, jaka będzie kwota minimalna, którą będzie mógł wypłacić na koniec okresu oszczędzania. Równie istotne jest samo ubezpieczenie na życie, które dzięki umowom dodatkowym pozwala zapewnić najbliższym stabilność finansową w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych.