Solaria w Szwecji tylko po 18 roku życia

Saturday, 7 July 2007
Szwedzki Instytut Ochrony Radiologicznej (SSI) chce wystąpić do władz o wprowadzenie formalnego zakazu korzystania z solariów przez osoby niepełnoletnie.

Według badań SSI istnieje oczywisty związek między korzystaniem przez młodych ludzi z solariów a rosnącą liczbą zachorowań na groźnego raka skóry typu czerniaka złośliwego. Jest on często spowodowany uszkodzeniem skóry przez promieniowanie ultrafioletowe w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Schorzenie nie pojawia się natychmiast, jednak dopiero po kilku lub kilkunastu latach.