Widzisz tu okrąg? Odpowiedź ujawni szczegóły Twojej osobowości!

Szklanka jest do połowy pusta czy do połowy pełna? To tylko jeden z licznych testów osobowości, które można znaleźć w Internecie. Amerykańscy naukowcy właśnie opracowali kolejny.

Test osobowości
Widzisz tu okrąg? Odpowiedź ujawni szczegóły Twojej osobowości!

Test osobowości, który opracowali amerykańscy naukowcy, polega na udzieleniu tylko jednej, krótkiej odpowiedzi. To właśnie ona może ujawnić wiele informacji na temat Twojej osobowości i przekonań. Spróbujesz?

Spójrz na zdjęcie i odpowiedz: czy widzisz tu okrąg?

widzisz kolo
Widzisz na zdjęciu koło? Odpowiedź ujawni szczegóły Twojej osobowości! Zdjęcie: Journal of Personality and Social Psychology

Zapamiętaj pierwszą myśl. To od niej zależy, jaki wynik da ten test osobowości. Będzie ona stanowić jednocześnie odpowiedź na pytanie, czy jesteś liberalny, czy może bliżej Ci do konserwatysty.
Jak wynika z badań Journal of Personality and Social Psychology, osoby, które widzą okrąg, najprawdopodobniej są bardziej liberalne. Nie mają problemów z zaakceptowaniem mniejszości w społeczeństwie. Popierają legalizację marihuany, związków homoseksualnych. Są również zwolennikami pomocy dla bezrobotnych i bezdomnych.
Jeżeli na zdjęciu widzisz coś innego, Twoje poglądy są bliższe konserwatyzmowi. Dla reprezentantów tej grupy ważne jest przede wszystkim utrzymywanie silnej armii. Konserwatyści popierają politykę „zera tolerancji” dla przestępstw takich jak prostytucja, handel narkotykami, a także ich nielegalne zażywanie.

Na czym polegały badania?

Eksperyment przeprowadzono w trzech częściach. Uczestnikom pokazano różne rodzaje figur geometrycznych i zapytano ich, w jakim stopniu przypominają trójkąt, okrąg lub kwadrat. Konserwatywni badani zwracali większą uwagę na niedoskonałości kształtów niż uczestnicy o poglądach liberalnych. Ci drudzy wykazywali się większą tolerancją, nie bacząc na szczegóły

Test osobowości – czy to się sprawdza?

Już w XIX wieku znana była metoda badania osobowości poprzez specjalne testy. Od początku podchodziło się do nich jednak nieco sceptycznie. Takie testy miały wyłonić określony zbiór cech u danej jednostki, które występują w zetknięciu z konkretnymi czynnikami. Na tej podstawie można też określić typ osobowości, z jaką ma się do czynienia. Ale czy nie możemy łączyć kilku typów? Czy nasze zachowania zawsze da się przewidzieć? 
Naukowcy, którzy przeprowadzają na ten temat badania, dowodzą, że istnieją określone wzorce. My zatem mniej lub bardziej, ale zawsze się w nie wpisujemy. Nie należy jednak wierzyć internetowym testom osobowości, które są tworzone nieformalnie przez anonimowych użytkowników sieci.

Źródło: The Telegraph