Wkłady kominkowe – wybór i zastosowanie

Kominki kojarzą się z ciepłem domowego ogniska i chwilami spędzanymi z rodziną. Piękno płonącego drewna od zawsze zachwyca. Możliwość spędzenia wieczoru do wtóru trzaskającego wesoło ognia na pewno zachęca do powrotu do domu.

Wkłady kominkowe – wybór i zastosowanie
Wkłady kominkowe – wybór i zastosowanie

Jednak wybór i instalacja kominka może przysporzyć pewnych trudności. Poza warunkami estetycznymi związanymi z elementami wykończeniowymi ważne jest przede wszystkim wnętrze urządzenia, na które składa się wkład kominkowy. To serce całej instalacji grzewczej, które powinno być dobierane ze szczególną uwagą.

Rodzaje wkładów kominkowych

Patrząc na mnogość wkładów kominkowych nie sposób nie zadać sobie pytanie o ich podział. Choć z pozoru wydaje się, że nie ma ścisłego rozróżnienia gatunkowego. Jednak istnieje jeden prosty rozdział na wkłady kominkowe tradycyjne, kasety kominkowe i wkłady kominkowe z płaszczem wodnym. Tradycyjne wkłady kominkowe zostały zaprojektowane głównie z myślą o estetyce. Ich celem jest budowanie odpowiedniej domowej atmosfery, pewnego rodzaju stylu retro. Urządzenia należące do tej grupy są bodaj najbardziej zróżnicowane pod względem kształtu, mocy grzewczej, wielkości czy sposobu wykonania.

Z kolei kasety to rodzaj wkładów kominkowych przewidzianych do montażu w już istniejących kominkach. Zazwyczaj są zaprojektowane w taki sposób, aby ich instalacja nie wymagała drastycznych przeróbek w istniejącym modelu.

Ostatnią grupę wkładów kominkowych stanowią te z płaszczem wodnym. To zaawansowane instalacje przystosowane do pełnienia pełnoprawnych funkcji grzewczych. Ich zadaniem jest oddawanie ciepła do zawierającej wodę wężownicy. Płyn rozprowadzany jest po układzie centralnego ogrzewania. Może służyć też do podgrzewania wody użytkowej. Rozwiązania te cieszą się coraz większą popularnością, głównie ze względu na ciągle niski koszt drewna opałowego.

Jaki rodzaj wkładu kominkowego wybrać?

Większość współczesnych systemów kominkowych jest instalowanych, jako uzupełniające źródło ciepła w domach jednorodzinnych. Wybór wkładu kominkowego zależy tutaj zatem od zaprojektowanej lub istniejącej instalacji grzewczej. Urządzenia powietrzne, należące do dwóch pierwszych grup wkładów kominkowych są rozwiązaniami korzystającymi ze szczelin w konstrukcji budynku, którymi ciepło rozprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń. Zazwyczaj taka konstrukcja skupiona jest wokół centralnego komina, od którego mogą odchodzić rozgałęzienia rozprowadzające energię do pokoi. Kluczem do efektywności takiego systemu jest projekt układu kanałów powietrznych.

Drugim rodzajem kominków, które posiadają własne wyspecjalizowane wkłady są urządzenia z płaszczem wodnym. Tutaj wykorzystuje się istniejące w budynku rury wodne i kaloryfery. Rozwiązanie może być też stosowane do stworzenia systemu ogrzewania podłogowego. Ogrzewana przez spalane w kominku drewno woda rozprowadzana jest do poszczególnych pomieszczeń. Kominki takie dzieli się na dwa rodzaje – działające w układzie otwartym i zamkniętym. Oba rozwiązania pełnią funkcję zabezpieczającą system przed przegrzaniem wody i uszkodzeniem instalacji. W rozwiązaniu otwartym jest to właśnie otwarte naczynie zbiorcze, do którego trafia nadmiar rozszerzonej cieplnie wody i skąd odprowadzana jest para wodna. W układzie zamkniętym podłączony jest wymiennik płytowy z odpowiednio dużym zbiornikiem zbiorczym na parę wodną.

Kominek nie może być jedynym źródłem ciepła

Wybierając wkład kominkowy warto pamiętać, że nawet nowoczesne urządzenia tego typu nie mogą, w świetle prawa, stanowić jedynego źródła ogrzewania w domu. Przepisy zakładają, że system grzewczy musi być w stanie działać w trybie ciągłym nawet pod nieobecność użytkownika. Ze zrozumiałych względów jest to niemożliwe w przypadku kominków, gdzie konieczne jest stałe dostarczanie paliwa. Dlatego takie urządzenia mogą pełnić funkcję estetyczną lub być uzupełnieniem instalacji grzewczej. Są bardzo skuteczne jesienią i wiosną, gdzie ciepło potrzebne jest jedynie wieczorami i rankami, a dni są już stosunkowo ciepłe. W tych okresach korzystanie z kominków ma pełne uzasadnienie ekonomiczne.