Wybierz sam OPP i przekaż 1% podatku z PIT 2016

Dla Organizacji Pożytku Publicznego bardzo ważne są pieniądze, aby cele statutowe mogły być realizowane na bieżąco.

opp-whitepress
Wybierz sam OPP i przekaż 1% podatku z PIT 2016

Organizacjom potrzebna jest różnego rodzaju pomoc. Bardzo ważne są dla nich pieniądze z 1% podatku.

Pozyskiwanie środków z 1% przez OPP

Organizacje pozyskują środki na swoje działania statutowe z różnych źródeł. Jeżeli organizacja ma status organizacji pożytku publicznego i może zbierać 1 % podatku, możemy udzielić jej pomocy. Każdy podatnik, który chce wesprzeć działania organizacji dla pożytku publicznego, może w swojej rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT 2016 tak jak każdego roku złożyć wniosek o przekazanie 1% swojego podatku dla wybranej organizacji.

Kiedy wypełniamy deklarację PIT 2016, możemy w odpowiednich rubrykach formularza podatkowego wskazać organizację pożytku publicznego, którą chcielibyśmy wspomóc 1% swojego podatku. Każda kwota przekazana organizacji jest dla niej ważna, nieistotne, czy jest to duża kwota, czy mała. Suma przekazanych kwot z 1% podatku bardzo ułatwi jej działania i dlatego organizacje są bardzo wdzięczne za taką pomoc.

Wybór organizacji pożytku publicznego

Organizacji pożytku publicznego uprawnionych do zbierania 1% jest ponad osiem tysięcy i każda z nich liczy na 1%. Nie jesteśmy w stanie obdarować wszystkich OPP. Wypełniając jeden formularz PIT 2016 możemy wesprzeć tylko jedną organizację. Nawet w przypadku, gdy na jednej deklaracji PIT 2016 będą rozliczać się dwie osoby, np małżeństwo albo rodzic z dzieckiem, można wpisać tylko jeden KRS organizacji.

Istnieje możliwość przekazania! % nawet kilku organizacjom, ale tylko wtedy, gdy składamy kilka deklaracji, np. poza PIT 37 z umowy o pracę składamy PIT 28 z najmu, czy PIt 39 ze sprzedaży nieruchomości. W takim przypadku w każdej deklaracji można wpisać KRS innej OPP i w ten sposób wesprzeć 1% kilka organizacji. Możemy też we wszystkich deklaracjach wskazać tę samą OPP.

Często znamy OPP z własnego środowiska albo z reklam. Jeśli nie znamy żadnej OPP, a chcemy przekazać 1% z rozliczenia PIT 2016, to mamy możliwość wyboru organizacji z wykazu opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz taki jest publikowany każdego roku w wersji zaktualizowanej. Wszystkie organizacje posiadające uprawnienia do pozyskiwania środków z 1% znajdą się na liście i będą mogły skorzystać z podarowanego im 1% podatku.

Nie wszystkie OPP posiadają prawo otrzymywania 1%, zależy ono bowiem od spełnienia specjalnych wymagań, i dotyczy to zarówno organizacji nowo uzyskujących status pożytku publicznego, jak i organizacji posiadających ten status od kilku lat. Organizacja musi uzyskać w KRS wpis o nadaniu statusu OPP najpóźniej do dnia 30 listopada roku podatkowego, za który podatnik pit może przekazać 1% podatku.

OPP, które uzyskały taki status w latach wcześniejszych muszą wypełnić obowiązki sprawozdawcze, czyli sporządzić i przesłać do odpowiednich urzędów ich roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe. Organizacje, które nie wypełnią tych obowiązków, nie znajdą się na wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1% podatku. Wykaz nie obejmuje też OPP, które są w fazie likwidacji lub ogłosiły upadłość.

Kto może przekazywać 1% OPP

1% podatku naliczonego od swoich dochodów w PIT 2016 mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozliczają się w Polsce.

Mogą to być zarówno :

  • podatnicy, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • osoby, które wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i opłacający podatek liniowy według stawki 19-procentowej.
  • emeryci i renciści, pod warunkiem jednak, że mimo przesłania deklaracji rozliczeniowej przez ZUS do urzędu skarbowego, będą samodzielnie wypełniać PIT 2016.

Zasada podobna jak w przypadku emerytów dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Niestety 1% nie będą przekazywać osoby prawne, np. spółki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.

Sposób przekazywania 1%.

Aby 1% dotarł do wybranej przez nas OPP, musimy wpisać na rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT 2016 nr KRS wybranej organizacji. Możemy też na druku pit wpisać cel szczegółowy, na który chcielibyśmy aby były przeznaczone nasze pieniądze i udostępnić swoje dane.

Jeśli korzystamy z internetu, to na stronach poszczególnych OPP możemy wypełnić PIT z wpisanym już numerem KRS tej organizacji. Jeśli mamy druk papierowy bez numeru KRS, sami musimy wpisać ten numer.. W PIT 2016 online bez KRS również możemy wpisać dane organizacji, której chcemy przekazać 1%.

Na ministerialnym wykazie OPP nie są podane numery rachunków bankowych organizacji. Organizacje samodzielnie podają do swojego urzędu skarbowego informację o numerze rachunku właściwym do przekazywania 1% podatku. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwoty 1% od podatników na numery rachunków podanych przez organizacje według wskazań podatników.

źródło: www.pitax.pl/rozliczenie-pit